~~Seminarium dla Dyrektorów placówek oświatowych~~

Ochrona Danych Osobowych w placówce oświatowej z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2015r. i przed zmianami w maju 2018r.

 

Wrocław- 25 maja 2017, 

Hotel Campanile ul. Ślężna 26

 

Toruń- 26 maja 2017, 

Hotel Campanile ul. Sowińskiego 48

 

Warszawa- 29 maja 2017, 

Hotel IBIS Stare Miasto, Muranowska 2

 

Program seminarium:

 • Uwarunkowania prawne (prawo polskie, prawo międzynarodowe, wspólnotowe).
 • Nowy system prawny w odniesieniu do Europejskiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych od maja 2018 r. 
 • Podstawowe  pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Ochrona danych osobowych w odniesieniu do specyfiki placówek oświatowych.
 • Prawa osób, których dotyczy ochrona danych osobowych.
 • Ochrona danych osobowych jako element w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji.
 • Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych (ADO) i administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).
 • Wytyczne w zakresie tworzenia: polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji zarządzania systemami IT w zakresie przetwarzania D.O., upoważnienia, ewidencje osób upoważnionych (udostępnienie przykładowej polityki bezpieczeństwa dla szkoły).
 • ODO a praca z aplikacjami oświatowymi – SIO, NABÓR, HERMES.
 • Ochrona danych osobowych w pracy nauczyciela.
 • Ochrona prywatności.
 • Omówienie zasad postępowania w zakresie gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, archiwizowania danych.
 • Nowoczesne  technologie a ochrona danych: portale społecznościowe; usługa elektroniczna, pliki cookies, geolokalizacja.
 • Działalność Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – organizacja i funkcjonowanie Biura GIODO.
 • Prawa i obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i inspektorów.
 • Odpowiedzialność prawna w przypadku naruszenia ustawy.

 

Seminarium poprowadzi wieloletni praktykspecjalista ds. administracyjnych, finansowych i kadrowych, ekspert obsługi systemów: SIO, NABÓR, PABS, HERMES, prelegent szkoleń dotyczących zarządzania sekretariatem, archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej, zarządzania projektami i zarządzania systemem jakości ISO 9001, ochrony danych osobowych, zarządzania bezpieczeństwem informacji, certyfikowany administrator bezpieczeństwa informacji.

 

Cena: 299zł
(dla placówek niefinansowanych ze środków publicznych należy doliczyć 23% VAT)
Cena obejmuje:
- profesjonalne szkolenie z doświadczonym wykładowcą
- materiały szkoleniowe
- zaświadczenie o podniesieniu kwalifikacji na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej
- przerwę kawową oraz obiad

Na Państwa życzenie wystawimy fakturę VAT, płatną dopiero po seminarium.

Plan pobytu:
09.45 - Powitanie uczestników seminarium
10.00 - Pierwsza część seminarium
12.00 - Przerwa kawowa
12.30 - Druga część seminarium + panel dyskusyjny
14.30 - Podsumowanie seminarium i obiad

Zapisz się

 

Zapisu na seminarium można również dokonać telefonicznie lub mailowo:

tel.: (22) 380 35 75, (22) 418 23 23

e-mail: dominika.kosak@gowork.pl, aleksandra.jarosz@gowork.pl

 

W tytule wiadomości prosimy o podanie interesującej Państwa lokalizacji.

---
ZAPRASZAMY!
Instytut Szkoleniowy GoWork.pl
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

NASZE ODDZIAŁY: