~~Seminarium~~

 

Obowiązek nowelizacji statutów szkół i innych aktów prawa wewnątrzszkolnego w związku ze zmianami w systemie polskiej edukacji od września 2017r.

Zadania Dyrektora szkoły i rady pedagogicznej wynikające z reformy oświaty.

 

 

Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1

27.09.2017 Zapisz się

Katowice, ul. Moniuszki 4

25.09.2017 Zapisz się

Kraków, ul. Św. Filipa 23

28.09.2017 Zapisz się

Łódź, ul. Piramowicza 11/ 1

28.09.2017 Zapisz się

Olsztyn, ul. Dworcowa 7

13.10.2017 Zapisz się

Poznań, ul. Dąbrowskiego 79a

17.10.2017 Zapisz się

Radom, ul. Narutowicza 9

25.09.2017 Zapisz się

Szczecin, ul. Golisza 10b

11.10.2017 Zapisz się

Wałbrzych, ul. Wrocławska 113

25.09.2017 Zapisz się

Wrocław, ul. Nowowiejska 38

26.09.2017 Zapisz się
 

Program seminarium:

 • Zasady techniki prawodawczej obowiązujące przy tworzeniu aktów prawa wewnątrzszkolnego w świetle Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908).
 • Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły i ich zastosowanie przy nowelizacji statutu.
 • Budowa  statutu szkoły publicznej  i zgodność z zapisami Ustawy.
 • Konstrukcja statutu szkoły z uwzględnieniem wszystkich obszarów pracy szkoły, w tym:

                   - cele i zadania szkoły,

                   - prawa i obowiązki ucznia,

                   - zadania z zakresu bezpieczeństwa uczniów w szkole,

                   - zadania organów szkoły,

                   - sposoby rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami szkoły,

                   - zadania nauczycieli i kadry kierowniczej szkoły,

                   - wewnątrzszkolne ocenianie,

                   - wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,

                   - sposób realizacji zadań w zakresie szkolnego wolontariatu,

                   - funkcjonowanie zespołów zadaniowych w szkole od września 2017 r,

                   - współpraca z instytucjami w zakresie innowacyjnej działalności szkoły.

 • Zasady dokonywania nowelizacji statutu, kompetencje Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły
 • Tekst ujednolicony i jednolity aktu prawnego na przykładzie statutu szkoły.
 • Akty prawa wewnątrzszkolnego i ich dostosowanie do nowych przepisów prawa oświatowego.
 • Budowa uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia zmian w statucie, tryb i zasady uchwalania zmian w statucie. Zadania Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły.
 • Ustawowe terminy dostosowania dotychczasowych statutów szkół do przepisów prawa oświatowego obowiązujących od września 2017r.
 • Przykłady statutów szkół, propozycje zmian w zapisach statutowych, praktyczne rozwiązania w zakresie nowelizacji statutu szkoły i placówki oświatowej.
 • Konsultacje z prowadzącym, wsparcie merytoryczne, dyskusja.

 

Seminarium w Bielsku-Białej, Katowicach,Krakowie, Łodzi,Radomiu i Warszawie poprowadzi wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania oświatą, twórca strategii edukacyjnych i zintegrowanych systemów zarządzania w placówkach oświatowych. Specjalista w zakresie prawa oświatowego i wdrażania zmian w systemie oświaty. Były dyrektor szkoły, menadżer oświaty oraz wykładowca. Twórca autorskich programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, egzaminator OKE.  Doświadczony trener i szkoleniowiec dla pracowników sektora oświaty, w tym kadry kierowniczej  i zarządzającej. Twórca praktycznych rozwiązań organizacyjnych w oświacie zapewniających wysoką jakość kształcenia i wychowania.

Seminarium w Gdańsku, Koszalinie, Poznaniu,Szczecinie, Toruniu, Zielonej Górze poprowadzi były nauczyciel, dyrektor w woj. wielkopolskim, wizytator w Kuratorium Oświaty, koordynator współpracy Kuratorium z partnerami z krajów UE, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, stosowania prawa oświatowego, kierownik OZNP przy SO, starszy wizytator Ministerstwa Sprawiedliwości, szkoleniowiec kursów dla niepublicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli

Seminarium w Lublinie, Nowym Sączu, Rzeszowie poprowadzi ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, były długoletni dyrektor szkoły. Autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych. Stale współpracuje z Pismem Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i miesięcznikiem „Pracownik Samorządowy”, Wykładowca Akademii „Wspólnoty”, Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Seminarium w Olsztynie, Wałbrzychu, Wrocławiu poprowadzi pedagog resocjalizacyjny.Nauczyciel dyplomowany, były dyrektor.Certyfikowany socjoterapeuta CBT, terapeuta funkcji poznawczych IE. Diagnosta przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, dysleksji rozwojowej, dyskalkulii, trudności wychowawczych, zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego. Realizator programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych m. in. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Ekspert w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Współtwórca i wieloletni wiceprzewodniczący i konsultant Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żmigrodzie.

 

 Cena:  Plan pobytu:

 299zł
 (dla placówek niefinansowanych ze środków publicznych
 należy doliczyć 23% VAT)

 Cena obejmuje uzyskanie certyfikatu podniesienia  kwalifikacji  na druku Ministerstwa Edukacji  Narodowej


 09.45 - Powitanie uczestników seminarium
 10.00 - Pierwsza część seminarium
 12.00 - Przerwa kawowa
 12.30 - Druga część seminarium + panel dyskusyjny         14.30 - Podsumowanie seminarium i obiad

 

 

 

Zapisu na seminarium można również dokonać telefonicznie lub mailowo:

tel.: (22) 418 23 17

e-mail: olga.czarnecka@gowork.pl

             

                                                                                 

                                                               

NASZE ODDZIAŁY: