~~Seminarium~~

 

Obowiązek nowelizacji statutów szkół i innych aktów prawa wewnątrzszkolnego w związku ze zmianami w systemie polskiej edukacji od września 2017r.

Zadania Dyrektora szkoły i rady pedagogicznej wynikające z reformy oświaty.

 

 

Biała Podlaska

25.09.2017

Zapisz się

Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1

27.09.2017 Zapisz się

Katowice, ul. Moniuszki 4

25.09.2017 Zapisz się

Koszalin, ul. Jana z Kolna 38

20.09.2017 Zapisz się

Kraków, ul. Św. Filipa 23

28.09.2017 Zapisz się

Lublin, ul. Frezerów 3

25.09.2017 Zapisz się

Łódź, ul. Piramowicza 11/ 1

28.09.2017 Zapisz się

Nowy Sącz, ul. Dąbrówki 7

21.09.2017 Zapisz się

Olsztyn, ul. Dworcowa 7

13.10.2017 Zapisz się

Poznań, ul. Dąbrowskiego 79a

17.10.2017 Zapisz się

Radom, ul. Narutowicza 9

25.09.2017 Zapisz się

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 31

25.09.2017 Zapisz się

Szczecin, ul. Golisza 10b

11.10.2017 Zapisz się

Toruń, ul. Łaziennej 24/ 2

30.09.2017 Zapisz się

Wałbrzych, ul. Wrocławska 113

25.09.2017 Zapisz się

Warszawa, ul. Wita Stwosza 32

28.09.2017 Zapisz się

Wrocław, ul. Nowowiejska 38

26.09.2017 Zapisz się

Zielona Góra, ul. Piastowska 10

27.09.2017 Zapisz się
 

Program seminarium:

 • Zasady techniki prawodawczej obowiązujące przy tworzeniu aktów prawa wewnątrzszkolnego w świetle Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908).
 • Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły i ich zastosowanie przy nowelizacji statutu.
 • Budowa  statutu szkoły publicznej  i zgodność z zapisami Ustawy.
 • Konstrukcja statutu szkoły z uwzględnieniem wszystkich obszarów pracy szkoły, w tym:

                   - cele i zadania szkoły,

                   - prawa i obowiązki ucznia,

                   - zadania z zakresu bezpieczeństwa uczniów w szkole,

                   - zadania organów szkoły,

                   - sposoby rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami szkoły,

                   - zadania nauczycieli i kadry kierowniczej szkoły,

                   - wewnątrzszkolne ocenianie,

                   - wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,

                   - sposób realizacji zadań w zakresie szkolnego wolontariatu,

                   - funkcjonowanie zespołów zadaniowych w szkole od września 2017 r,

                   - współpraca z instytucjami w zakresie innowacyjnej działalności szkoły.

 • Zasady dokonywania nowelizacji statutu, kompetencje Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły
 • Tekst ujednolicony i jednolity aktu prawnego na przykładzie statutu szkoły.
 • Akty prawa wewnątrzszkolnego i ich dostosowanie do nowych przepisów prawa oświatowego.
 • Budowa uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia zmian w statucie, tryb i zasady uchwalania zmian w statucie. Zadania Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły.
 • Ustawowe terminy dostosowania dotychczasowych statutów szkół do przepisów prawa oświatowego obowiązujących od września 2017r.
 • Przykłady statutów szkół, propozycje zmian w zapisach statutowych, praktyczne rozwiązania w zakresie nowelizacji statutu szkoły i placówki oświatowej.
 • Konsultacje z prowadzącym, wsparcie merytoryczne, dyskusja.

 

Seminarium w Bielsku-Białej, Katowicach,Krakowie, Łodzi,Radomiu i Warszawie poprowadzi wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania oświatą, twórca strategii edukacyjnych i zintegrowanych systemów zarządzania w placówkach oświatowych. Specjalista w zakresie prawa oświatowego i wdrażania zmian w systemie oświaty. Były dyrektor szkoły, menadżer oświaty oraz wykładowca. Twórca autorskich programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, egzaminator OKE.  Doświadczony trener i szkoleniowiec dla pracowników sektora oświaty, w tym kadry kierowniczej  i zarządzającej. Twórca praktycznych rozwiązań organizacyjnych w oświacie zapewniających wysoką jakość kształcenia i wychowania.

Seminarium w Gdańsku, Koszalinie, Poznaniu,Szczecinie, Toruniu, Zielonej Górze poprowadzi były nauczyciel, dyrektor w woj. wielkopolskim, wizytator w Kuratorium Oświaty, koordynator współpracy Kuratorium z partnerami z krajów UE, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, stosowania prawa oświatowego, kierownik OZNP przy SO, starszy wizytator Ministerstwa Sprawiedliwości, szkoleniowiec kursów dla niepublicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli

Seminarium w Lublinie, Nowym Sączu, Rzeszowie poprowadzi ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, były długoletni dyrektor szkoły. Autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych. Stale współpracuje z Pismem Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i miesięcznikiem „Pracownik Samorządowy”, Wykładowca Akademii „Wspólnoty”, Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Seminarium w Olsztynie, Wałbrzychu, Wrocławiu poprowadzi pedagog resocjalizacyjny.Nauczyciel dyplomowany, były dyrektor.Certyfikowany socjoterapeuta CBT, terapeuta funkcji poznawczych IE. Diagnosta przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, dysleksji rozwojowej, dyskalkulii, trudności wychowawczych, zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego. Realizator programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych m. in. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Ekspert w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Współtwórca i wieloletni wiceprzewodniczący i konsultant Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żmigrodzie.

 

 Cena:  Plan pobytu:

 299zł
 (dla placówek niefinansowanych ze środków publicznych
 należy doliczyć 23% VAT)

 Cena obejmuje uzyskanie certyfikatu podniesienia  kwalifikacji  na druku Ministerstwa Edukacji  Narodowej


 09.45 - Powitanie uczestników seminarium
 10.00 - Pierwsza część seminarium
 12.00 - Przerwa kawowa
 12.30 - Druga część seminarium + panel dyskusyjny         14.30 - Podsumowanie seminarium i obiad

 

 

 

Zapisu na seminarium można również dokonać telefonicznie lub mailowo:

tel.: (22) 418 23 17

e-mail: olga.czarnecka@gowork.pl

             

                                                                                 

                                                               

NASZE ODDZIAŁY: