I Krajowa Konferencja Kadry Zarządzającej Oświaty ISGW


Zadania Dyrektorów szkół i placówek w organizacji roku szkolnego 2017/2018 z uwzględnieniem zmian w Prawie Oświatowym od 1 września 2017r.
                                                                               

25 sierpnia 2017r.

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3, aula 201, bud. 23


Głównym celem naszych zajęć jest dostarczenie informacji na temat zadań koniecznych do właściwego i zgodnego z prawem zaplanowania pracy na rok szkolny 2017/2018. Zinterpretujemy nowe przepisy prawa, wskażemy sposoby realizacji zadań w szkole/ placówce.
Przygotowaliśmy dla Państwa cały zestaw gotowych wzorów dokumentów, prezentacji multimedialnych i przykładów, które ułatwią Państwu zaplanowanie i  organizację  nowego roku szkolnego.Na konferencji poznają Państwo:
- przepisy prawa mające wpływ na sprawne funkcjonowanie pracy szkoły;
- sposób modyfikacji dokumentów wewnątrzszkolnych, w tym statutu;
- organizację nadzoru pedagogicznego.

Po konferencji będą Panstwo w stanie:
- tworzyć niezbędną dokumentację dotyczącą pracy szkoły;.
- dokonać modyfikacji dokumentów wewnątrzszkolnych;
- opracować plan nadzoru i dokumentować jego przebieg.


Program konferencji:

1. Zapoznanie z nowymi i aktualnymi przepisami regulującymi pracę szkół
2. Kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2017/ 2018.
3. Planowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/ 2018:

         - Tworzenie planu pracy szkoły na rok szkolny 2017/ 2018
         - Modyfikacja koncepcji pracy szkoły
         - Zmiany w programach: profilaktyki i wychowawczym
         - Przegląd przepisów statutowych
         - Planowanie pracy zespołów nauczycielskich
4. Działania organizacyjne:
         - Przygotowanie kalendarza szkoły
         - Propozycja dni wolnych od zajęć
         - Przydział obowiązków nauczycielskich
         - Tworzenie rozkładu zajęć lekcyjnych
5. Scenariusz zebrania rady pedagogicznej w sprawie organizacji roku szkolnego
6. Zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/18:
         - Plan nadzoru pedagogicznego
         - Zasady przeprowadzani ewaluacji wewnętrznej
         - Nadzór nad realizacją podstawy programowej.


Konferencję poprowadzą:

Karina Caban:

Wykładowca i trener kadry kierowniczej szkół i placówek. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, od 16 lat nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 23 we Włocławku, wicedyrektor szkoły, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności.

Roman Lorens:

Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, były długoletni dyrektor szkoły. Autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych. Stale współpracuje z Pismem Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i miesięcznikiem „Pracownik Samorządowy”, Wykładowca Akademii „Wspólnoty”, Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Cena: 399zł

Przy zapisie od 2 osób rabat 15% od ceny standardowej
(dla placówek niefinansowanych ze środków publicznych należy doliczyć 23% VAT)

Cena obejmuje:

- 8 godzinną konferencję,
- materiały szkoleniowe
- zaświadczenie o podniesieniu kwalifikacji na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej
- przerwę kawową oraz obiad


Na Państwa życzenie wystawimy fakturę VAT, płatną dopiero po konferencji.

 

Harmonogram konferencji:

08:45 Powitanie uczestników konferencji

09:00-10:30 I Blok szkoleniowy

10:30:10:40 Przerwa kawowa

10:40-12:10 II Blok szkoleniowy           

12:10-13:40 III Blok szkoleniowy 

13:40-13:50 Przerwa kawowa

13:50-15:20- IV Blok szkoleniowy 

15:20-16:00- Obiad na zakończenie konferencji

Zapisz się

 

Zapisu na seminarium można również dokonać telefonicznie lub mailowo:

tel.: (22) 380 35 75, (22) 418 23 23

e-mail: dominika.kosak@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: