~~ Seminarium ~~

Konflikt, sytuacja trudna wychowawczo – rola dyrektora, pedagoga, psychologa i wychowawcy

 

Gdańsk- 29 września 2017

Hotel Dal, ul. Czarny Dwór 4

 

Postępowanie w sytuacjach trudnych, konfliktowych i zagrażających bezpieczeństwu ucznia jest jednym z priorytetowych zadań szkoły będącej miejscem różnorodnych oddziaływań psychicznych, fizycznych i społecznych.

Rodzic chce być spokojny o zapewnienie dziecku przez szkołę dobrych i bezpiecznych warunków edukacji.

Nauczyciele powinni być świadomi zagrożeń, odpowiedzialności i konsekwencji swoich postaw i zachowania oraz nieprzestrzegania obowiązujących procedur.

Dyrektor szkoły natomiast, odpowiedzialności za wszystkie działania oraz zarządzanie gwarantujące ograniczenie występowania sytuacji trudnych i konfliktowych.

 

Program seminarium:

  • przypomnienie dyrektorom roli zapisów statutowych i procedur szkolnych dotyczących sytuacji trudnych, problemowych, konfliktowych;
  • rola dyrektora, pedagoga, psychologa i wychowawcy w rozpoznawaniu oraz rozwiązywaniu konfliktów i sytuacji trudnych wychowawczo;
  • rola programu wychowawczo - profilaktycznego w rozwiązywaniu sytuacji trudnych;
  • zapisy prawa wyznaczające zadania i obowiązki pedagoga i psychologa szkolnego;
  • uwrażliwienie rad pedagogicznych na sytuacje i postępowanie w sytuacjach konfliktowych;
  • włączanie pedagoga i psychologa do ścisłej współpracy z wychowawcami klas;
  • pomoc specjalistów z zewnątrz (mediator, lekarz, policjant, terapeuta i in.);
  • przełożenie teorii formalno- prawnej na praktykę.

 

Seminarium poprowadzi doświadczony trener, szkoleniowiec – wieloletni dyrektor szkoły oraz starszy wizytator kuratorium oświaty, wojewódzki koordynator zadaniowy (edukacja kulturalna, obowiązek szkolny i obowiązek nauki, monitoring sześciolatków, rekrutacja do szkół); prowadzący szkolenia dyrektorów, nauczycieli, przedstawicieli samorządów terytorialnych.

 

Cena: 299zł
(dla placówek niefinansowanych ze środków publicznych należy doliczyć 23% VAT)
Cena obejmuje:
- profesjonalne szkolenie z doświadczonym wykładowcą
- materiały szkoleniowe
- zaświadczenie o podniesieniu kwalifikacji na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej
- przerwę kawową oraz obiad

Na Państwa życzenie wystawimy fakturę VAT, płatną dopiero po seminarium.

 

Plan pobytu:
09.45 - Powitanie uczestników seminarium
10.00 - Pierwsza część seminarium
12.00 - Przerwa kawowa
12.30 - Druga część seminarium + panel dyskusyjny
14.30 - Podsumowanie seminarium i obiad
 

Zapisz się

 

Zapisu na seminarium można również dokonać telefonicznie lub mailowo:

tel.: (22) 418 23 24

e-mail: anna.jurkiewicz@gowork.pl

 

---
ZAPRASZAMY!
Instytut Szkoleniowy GoWork.pl
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

NASZE ODDZIAŁY: