Polonista w zreformowanej szkole-

nowa podstawa programowa i efektywny warsztat pracy

 

Katowice, 23 sierpnia 2017 r. 

 

Seminarium jest kompleksową formą przygotowania nauczycieli języka polskiego do pracy w realiach zreformowanej szkoły oraz nowej podstawy programowej. Spotkanie stanowi propozycję dla tych nauczycieli, którzy nie tylko pragną poznać założenia nowej podstawy programowej, ale zrozumieć jej mocne i słabe punkty – wyzwania i zagrożenia.  

Nadrzędnym celem seminarium jest stworzenie nowego warsztatu pracy nauczyciela polonisty, który wynika z reformy – zaplanowanie form pracy, ułożenie planu lektur, przedstawienie metod pracy z materiałem literackim i językowym, przygotowanie form dydaktycznych do egzaminu ósmoklasisty oraz wspólne omówienie wątpliwości związanych z reformą edukacji.

Wielowymiarowe przedstawienie omawianych tematów wraz  z obudową warsztatową pozwoli na świadome i efektywne planowanie i realizację procesu dydaktycznego.

 

Program seminarium:

 1. Nowa podstawa programowa z języka polskiego 
 • Porównanie nowego dokumentu ze starą podstawą programową
 • Szanse i zagrożenia wynikające z nowej podstawy
 • Mapa myśli-pomocnikiem planowania pracy
 1. Problemy wdrażania nowej podstawy programowej
 2. Jak pracować z materiałami językowymi w zreformowanej szkole?
 • Nauczanie gramatyki, ortografii i innych zagadnień językowych
 • Ewaluacja własnej pracy- układ spiralny, podział materiału
 1. Lektury i praca z tekstem literackim
 • Propozycja lektur podstawowych oraz dodatkowych oraz ich rozplanowanie na cały rok
 • Analiza tekstów w świetle nowej podstawy programowej
 1. Warsztat polonisty
 • Przydatne materiały do pracy- podręczniki, pomoce naukowe, słowniki, strony i platformy internetowe
 • Rola konkursów w procesie dydaktycznym
 • Różnorodne metody sprawdzające
 1. Forum nowości- egzaminy w planowaniu procesu dydaktycznego

 

Seminarium poprowadzi polonista i kulturoznawca, nauczyciel z doświadczeniem na wszystkich etapach kształcenia, trener edukacyjny, wykładowca i publicysta

 

 Cena:  Plan pobytu:

 299zł
 (dla placówek niefinansowanych ze środków publicznych
 należy doliczyć 23% VAT)

 Cena obejmuje uzyskanie certyfikatu podniesienia  

 kwalifikacji na druku Ministerstwa Edukacji  Narodowej 

 

 09.45 - Powitanie uczestników seminarium

 10.00 - Pierwsza część seminarium

 12.00 - Przerwa kawowa

 12.30 - Druga część seminarium + panel dyskusyjny

 14.30 - Podsumowanie seminarium i obiad

 

 

 

Dowiedz się więcej

 

 

Zapisu na seminarium można również dokonać telefonicznie lub mailowo:

tel.: (22) 380 35 75, (22) 418 23 23

e-mail: dominika.kosak@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: