~Seminarium~  


RODO i ODO, NOWE KLAUZULE GIODO – Dawniej ABI – Nowy INSPEKTOR. 


 

Kraków, 1 grudnia 2017 r.

Lublin, 5 grudnia 2017 r.

Warszawa, 8 grudnia 2017 r.

Łódź, 14 grudnia 2017 r.

Poznań, 15 grudnia 2017 r.

w godzinach 10:00-14:30Program szkoleniowy dla Dyrektorów i Osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych w Placówkach Oświatowych. 


Nadchodzący rok 2018, będzie rokiem przełomowym w zakresie nowych regulacji na gruncie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z uwagi na nową dyrektywę , której postanowienia prawne jak i stosowne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczące powyższych kwestii będą miały istotny wpływ na kształt obowiązujących przepisów  prawnych obowiązujących w tym zakresie. Należy, zatem z dużą starannością przygotować się na nadchodzące zmiany, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie zarządzanej jednostki. 


1. Omówienie nowych regulacji prawnych.

2.  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

3. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

4. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926) tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) tj. z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) – DOTYCHCZAS – CO NOWEGO w 2018r.

5.  Nowe przepisy i nowe obowiązki – procedury wewnętrzne w Jednostkach Oświatowych.

6. Analiza istotnych zmian w przepisach – klauzule – RODO. 

7. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – NOWA ROLA – NOWE ZADANIA.

8. Co z dotychczasowymi ABI?

9. Nowe sankcje karne – jakie procedury wprowadzić, aby nie narazić placówki na konsekwencje prawne.

10. Analiza nowych wymogów prawnych.

11. Zgoda na przetwarzanie danych – nowe regulacje.

12. Przetwarzanie danych osobowych w placówkach oświatowych – procedury.

13. Odesłanie do przepisów na gruncie prawa cywilnego i karnego – ISTOTA.

14. Analiza zakresu obowiązków placówki w zakresie ochrony danych osobowych.

15. Zbieranie danych osobowych – procedury.

16. Udostępnianie danych osobowych – procedury obowiązujące w tym zakresie.

17. ODPOWIEDZIALNOŚC PRAWNA – CO WARTO WIEDZIEĆ?

18. Obowiązek informacyjny – wymogi.

19. Nowa rola Inspektorów w placówkach – kiedy i jak należy ich powoływać.

20. Zakresy związane z wprowadzaniem nowych wymogów w obszarze dotyczącym funkcjonowania BAZ DANYCH w PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – Obowiązki Rejestracji ?

21. Metoda warsztatowa – praca z dokumentami.

22. Regulacje i regulaminy wewnętrzne  - jak tworzyć – CASE STUDY – WARSZTATY.

23. Pytania i Odpowiedzi.

24. Analiza kazusowa.

25. PODSUMOWANIE. 

 

Cena udziały w Seminarium: 299 zł (w przypadku placówek niepublicznych należy doliczyć 23% VAT)

 

Zapisz się

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapraszamy do zapisów również telefonicznie lub mailowo! Liczba miejsc ograniczona.

--
Olga Czarnecka

Manager Działu Szkoleń dla Oświaty

olga.czarnecka@gowork.pl

GoWork.pl

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

tel. 22 418 23 17, kom. 730 101 417, fax. 22 112 12 02

NASZE ODDZIAŁY: