Inwentaryzacja w placówkach oświatowych

Dla kogo: dyrektorzy, wicedyrektorzy, księgowi zatrudnieni w szkole

 

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie inwentaryzacji w placówce oświatowej. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z obowiązującą podstawą prawną, terminami oraz dokumentacją związaną z przeprowadzeniem inwentaryzacji w placówkach oświatowych.

Jak Państwo wiedzą – prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji, ze względu na całościowy kapitał placówki (materialny i niematerialny) – to wyzwanie, które szczególnie w placówce oświatowej wymaga poświęcenia temu zadaniu wiele czasu i pracy. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo także jakie błędy są popełniane przy przeprowadzaniu inwentaryzacji oraz jak można ich unikać. Proponowane szkolenie pomoże Państwu poznać zagadnienia związane m.in. metodami, terminami i częstotliwością przeprowadzania inwentaryzacji. Zapoznają się Państwo z zakresem składników kapitału placówki, które podlegają inwentaryzacji, podziałem kompetencji pomiędzy osoby, które biorą udział w pracach inwentaryzacyjnych.

 

Program szkolenia:

  • Regulacje prawne dotyczące inwentaryzacji w placówkach oświatowych - podstawy prawne prowadzenia inwentaryzacji

  • Cele przeprowadzania inwentaryzacji – omówienie istoty procesu

  • Zakres objętych przez inwentaryzację środków materialnych i niematerialnych

  • Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji – zadania dyrektora i księgowych

  • Etapy przeprowadzania inwentaryzacji w placówce oświatowej

  • Omówienie technik i metod, wykorzystywanych w praktyce - spis z natury, potwierdzenia sald, weryfikacji zapisów księgowych

  • Powołanie komisji oraz ogólne zasady przeprowadzenia inwentaryzacji

  • Rozliczenie inwentaryzacji - przykładowe księgowania

  • Obowiązująca dokumentacja

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Terminy szkoleń:

Szkolenia dla nauczycieli:
Miasto
Cena
Termin
L. godzin
Białystok
249 zł
2017-12-12
6
Bydgoszcz
249 zł
2017-12-19
6
Gdańsk
249 zł
2017-12-19
6
Katowice
249 zł
2017-11-13
6
Kielce
249 zł
2017-11-23
6
Kraków
249 zł
2017-11-23
6
Lublin
249 zł
2017-12-13
6
Olsztyn
249 zł
2017-12-15
6
Opole
249 zł
2017-12-05
6
Poznań
249 zł
2017-12-08
6
Rzeszów
249 zł
2017-12-12
6
Szczecin
249 zł
2017-11-29
6
Warszawa
249 zł
2017-12-12
6
Wrocław
249 zł
2017-11-22
6
Zielona Góra
249 zł
2017-12-04
6
Łódź
249 zł
2017-12-18
6

NASZE ODDZIAŁY: