Kompleksowe szkolenie dla kierowników gospodarczych

Dla kogo: kierownicy gospodarczy w placówkach oświatowych, osoby ubiegające się o takie stanowisko, dyrektorzy

 

Opis szkolenia:

Celem głównym szkolenia jest zapoznanie Państwa z zadaniami kierownika gospodarczego w szkole/placówce oświatowej, regulacjami prawnymi, a także odpowiedzialnością, jaka spoczywa na osobie, zajmującej takie stanowisko.

Dowiedzą się Państwo w jaki sposób prowadzić dokumentację i jak ją gromadzić. Poznają Państwo również sposoby na sprawne zaprojektowanie budżetu placówki na dany rok. Szkolenie da Państwu rzetelną wiedzę na temat przeprowadzania inwentaryzacji w placówce. Wykładowca przedstawi Państwu także podstawowe informacje związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

 

Program szkolenia:

 • Regulacje prawne dotyczące stanowisk kierowników gospodarczych w szkole

 • Zadania kierownika gospodarczego w szkole

 • Dokumentacja kadrowa pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

 • Projektowanie budżetu placówki - realizacja zakupu materialnego wyposażenia placówki

 • Odpowiedzialność kierownika gospodarczego w szkole

 • Nadzór nad pracownikami administracji i obsługi placówki

 • Tworzenie stanowiska pracy kierownika gospodarczego - regulacje prawne, kwalifikacje kierownika gospodarczego, zasady odwoływania ze stanowiska

 • Inwentaryzacja – sporządzanie, obieg i gromadzenie dokumentacji

 • Współpraca z komisją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - udział kierownika gospodarczego w pracach komisji

 • Przepisy BHP obowiązujące w miejscu pracy

 • Odpowiedzialność pracowników placówki w zakresie bezpieczeństwa uczniów i współpracowników

   

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: