Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna

Dla kogo: protokolant, nauczyciele, dyrektor

 

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie Państwa z wymaganiami dotyczącymi protokołowania posiedzeń Rad Pedagogicznych, które reguluje ustawa o systemie oświaty. Podczas szkolenia zdobędą Państwo wiedzę z zakresu zasad konstruowania, archiwizowania i nanoszenia poprawek do protokołu. Ponadto posiądą praktyczną umiejętność wypracowywania wstępnych zapisów dotyczących protokołowania.

 

Program szkolenia:

 • Przepisy prawa oświatowego istotne z punktu widzenia protokołowania posiedzeń Rad Pedagogicznych
 • Konstruowanie protokołu:
  • istotne elementy protokołu
  • cechy dobrego protokołu
  • specyfika protokołów z klasyfikacyjnych posiedzeń Rad Pedagogicznych
  • przykłady dobrej praktyki
 • Archiwizowanie protokołów: wersja odręczna i wersja elektroniczna
 • Sprostowania i poprawki do protokołu
 • Wypracowanie przez Radę Pedagogiczną wstępnych zapisów dotyczących protokołowania:
 • diagnoza aktualnego stanu rzeczy
 • werbalizacja oczekiwań dotyczących specyficznych potrzeb Rady Pedagogicznej odnośnie protokołowania
 • wypracowanie propozycji zapisów regulaminu Rady Pedagogicznej dotyczących protokołowania
 • wypracowanie propozycji załączników do protokołów klasyfikacyjnych posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Terminy szkoleń:

Szkolenia dla nauczycieli:
Miasto
Cena
Termin
L. godzin
Bydgoszcz
289 zł
2018-03-14
6
Kielce
289 zł
2018-05-21
6
Kraków
289 zł
2018-04-25
6
Olsztyn
289 zł
2018-03-22
6
Opole
289 zł
2018-02-27
6
Poznań
289 zł
2018-04-13
6
Rzeszów
289 zł
2018-04-10
6
Szczecin
289 zł
2018-03-23
6
Toruń
289 zł
2018-03-22
6
Wrocław
289 zł
2018-04-25
6
Zielona Góra
289 zł
2018-03-16
6
Łódź
289 zł
2018-02-27
6

NASZE ODDZIAŁY: