Dokumentacja w pracy nauczyciela i zmiany w Karcie Nauczyciela

Dla kogo: nauczyciele, dyrektor, administracja szkoły

Opis szkolenia:

Z pracą nauczyciela wiąże się szereg spraw administracyjnych. Prawidłowe pod względem prawnym prowadzenie dokumentacji jest nierozłącznym elemenem zawodu nauczyciela. Szkolenie dotyczące dokumentacji w pracy nauczyciela pozwoli Państwu na zrozumienie prawa wewnątrzszkolnego. Nabędą Państwo umiejętność stosowania się do obowiązujących reguł i aktualnych przepisów prawa oświatowego. Szkolenie pomoże Państwu także zrozumieć ich zasadność.

Podczas szkolenia będą Państwo mieli okazję zapoznać się ze wzorami dokumentów oraz sposobami prowadzenia danej dokumentacji. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną metody archiwizacji dokumentacji szkolnej oraz sposoby przeprowadzania kontroli. Dzięki proponowanemu szkoleniu będą Państwo znali regulacje prawne związane z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki, a także rozumieją znaczenie przestrzegania prawidłowości prowadzenia dokumentacji.

Po szkoleniu będa Państwo potrafili sprawnie przygotować i prawidłowo prowadzić wymaganą dokumentację.

 

Program szkolenia:

 • Obowiązki nauczyciela związane z pracą Rady Pedagogicznej oraz zespołów nauczycielskich - obowiązujące przepisy prawne oraz prawo wewnątrzszkolne

 • Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

 • Dokumentowanie procesu dydaktycznego – wzory dokumentów oraz sposoby ich prowadzenia i gromadzenia

 • Dokumentacja związana z udzielaniem uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 • Dokumentacja wychowawcy i zespołu nauczycieli uczącego dany oddział

 • Metody archiwizacji dokumentacji szkolnej

 • Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego

 • Druki ścisłego zarachowania

 • Kontrolowanie dokumentacji nauczyciela przez osoby uprawnione – nadzór pedagogiczny nad dokumentacją nauczyciela
   

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Terminy szkoleń:

Szkolenia dla nauczycieli:
Miasto
Cena
Termin
L. godzin
Bydgoszcz
249 zł
2018-02-13
6
Gdańsk
249 zł
2018-01-19
6
Kielce
249 zł
2017-11-23
6
Kraków
249 zł
2017-12-19
6
Lublin
249 zł
2017-11-30
6
Olsztyn
249 zł
2017-11-28
6
Poznań
249 zł
2018-01-18
6
Szczecin
249 zł
2017-11-23
6
Warszawa
249 zł
2017-11-27
6
Wrocław
249 zł
2017-11-24
6

NASZE ODDZIAŁY: