Nowa podstawa programowa dla szkół średnich

Dla kogo: dyrektorzy, nauczyciele, rada pedagogiczna

 

Opis szkolenia:

Od 1 września 2017 r. do szkół podstawowych zostanie wprowadzona nowa podstawa programowa.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, które stanowi o tym, co uczeń powinien wiedzieć z danego przedmiotu po określonym etapie edukacji. Wszyscy nauczyciele będą zobowiązani wywiązywać się z programu nauczania realizując ustalenia podstawy zgodne z treścią podręczników.

Szkolenie ma na celu omówienie obszarów zmian w podstawie programowej oraz przekazać informacje, na temat monitorowania ich realizacji.

 

Program szkolenia:

  • Najważniejsze zmiany zawarte w nowej podstawie programowej wynikające z Rozporządzeń MEN.
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej do nauczania poszczególnych przedmiotów.
  • Umiejętności zdobywane przez uczniów w trakcie kształcenia ogólnego.
  • Ponadprzedmiotowe zadania szkoły.
  • Ramowe plany nauczania
  • Realizacja przedmiotów w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
  • Rola nauczyciela w tworzeniu i wykorzystaniu programów nauczania.
  • Zajęcia rewalidacyjne i dodatkowe zajęcia edukacyjne w nowej podstawie programowej.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

NASZE ODDZIAŁY: