Innowacyjne metody nauczania po reformie oświaty

Opis szkolenia:

Zgodnie z nową podstawą programową nauczyciele do swojej pracy powinni wprowadzić nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, których celem jest poprawa jakości funkcjonowania placówki oświatowej.

Szkolenie ma na celu przygotowanie Państwa do opracowania i wdrażania innowacji pedagogicznych , projektów edukacyjnych oraz eksperymentów. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo, jakie działania należy podejmować w zakresie doskonalenia swojego warsztatu pracy, poznają różne rodzaje innowacji i ich wszechstronne zastosowanie w pracy z uczniami.

 

Program szkolenia:

·         Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego -  definicje, formy, cele

·         Nowe regulacje prawne dotyczące innowacji i eksperymentów

·         Rodzaje innowacji pedagogicznych - propozycje rozwiązań

·         Eksperyment  pedagogiczny - cele, cechy i warunki realizacji

·         Tworzenie projektów edukacyjnych

·         Programy autorskie sposobem na obowiązek  indywidualizowania nauczania, wychowania i opieki

·         Planowanie sposobów wdrażania i ewaluacji realizowanych programów

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego nabycie nowych kwalifikacji.

 

Terminy szkoleń:

Szkolenia dla nauczycieli:
Miasto
Cena
Termin
L. godzin
Bydgoszcz
249 zł
2017-12-04
6
Gdańsk
249 zł
2017-11-27
6
Katowice
249 zł
2017-11-24
6
Kielce
249 zł
2017-11-27
6
Kraków
249 zł
2017-12-19
6
Olsztyn
249 zł
2017-12-04
6
Poznań
249 zł
2017-11-28
6
Toruń
249 zł
2017-11-29
6
Warszawa
249 zł
2017-12-14
6
Wrocław
249 zł
2017-12-11
6
Zielona Góra
249 zł
2017-11-28
6

NASZE ODDZIAŁY: