Zmiany w prawie oświatowym 2017, z uwzględnieniem odpowiedzialności prawnej na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, karnego i prawa pracy. Kompendium wiedzy dla Dyrektorów i kadry zarządzającej jednostkami oświatowymi.

Opis szkolenia:
Nauczyciele mają swoje prawa, jednak mają również wiele obowiązków, których przestrzeganie jest bardzo istotne. Szkolenie pozwoli Państwu poznać przepisy dotyczące prawnej odpowiedzialności nauczycieli, co ma na celu przede wszystkim świadome planowanie działań oraz wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

Podczas szkolenia przeanalizują Państwo wybrane przykłady działania wbrew prawu w zakresie oświaty i ich konsekwencje. Ponadto – dowiedzą się Państwo jak wyglądają procedury w przypadku naruszenia prawa przez uczniów i wychowanków. Wykładowca przypomnia Państwu także jaka ochrona prawna przysługuje nauczycielowi.

 

Program szkolenia:

 • Analiza zmian na gruncie prawa administracyjnego w oświacie.

 • Obowiązki Dyrektora placówki  oświatowej względem JST. ( Plany nadzoru pedagogicznego i sprawozdania z ich realizacji ).

 • Analiza zmian na kanwie prawa pracy (m.in. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, wypowiedzenia i porozumienia zmieniające,  przesunięcia i przekształcenia )

 • Ochrona przed roszczeniami pracowników.

 • Odpowiedzialność Dyrektora placówki na gruncie prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i prawa pracy.

 • Formy współpracy w oparciu o kodeks cywilny ( m.in. umowy o dzieło i zlecenie ).

 • Zmiany związane z reformą oświaty a reorganizacja placówki - problemy praktyczne - STUDIUM PRZYPADKU - na gruncie prawnym.

 • Roszczenia cywilne wobec placówki a odpowiedzialność Dyrektora - co warto wiedzieć ? - KOMPENDIUM niezbędnych informacji prawnych.

 • Wypadki a procedury prawne - odpowiedzialność karna.

 • Nowe przepisy wykonawcze do prawa oświatowego - omówienie istotnych elementów.

 • Pytania i odpowiedzi w związku z nowym stanem prawnym w roku szkolnym 2017/18.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: