Kompendium wiedzy przed konkursem na wicedyrektora szkoły

 
Dla kogo: wicedyrektorzy, kandydaci ubiegający się o stanowisko wicedyrektora w placówce oświatowej
 
Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania placówką oświatową.  Na szkoleniu zostaną poruszone kwestie prawne dotyczące pracy szkoły oraz zadań dyrekcji. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę, która pozwoli na odpowiedzialne i sprawne pełnienie funkcji wicedyrektora w placówce oświatowej.

 
Program szkolenia:
  • stanowisko kierownicze, a system kierowania szkołą - aspekty prawne
  • organizacja pracy na stanowisku dyrektorskim
  • nowelizacja nadzoru pedagogicznego
  • zasady BHP w szkole i placowce oświatowej
  • dokumentacja dyrektora szkoły
  • zmiany w prawie wpływające na organizację pracy szkoły
  • szkolny program wychowawczy, program profilaktyki
  • tworzenie ramowego planu nauczania
 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Terminy szkoleń:

Szkolenia dla nauczycieli:
Miasto
Cena
Termin
L. godzin
Kraków
289 zł
2018-04-11
6
Szczecin
289 zł
2018-03-21
6
Wrocław
289 zł
2018-04-12
6
Łódź
289 zł
2018-04-17
6

NASZE ODDZIAŁY: