Inspektor Bezpieczeństwa Informacji Publicznej w jednostkach administracji publicznej – rola i zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Dla kogo: nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy administracyjni

 

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad związanych ze zgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

Podczas szkolenia, poznają Państwo zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz z prawa osób, których dane są przetwarzane, w oparciu o obowiązujące akty prawne.

 

Program szkolenia:

1. Uwarunkowania prawne (prawo polskie, prawo międzynarodowe, wspólnotowe).

2. Podstawowe  pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych.

3. Ochrona danych osobowych w odniesieniu do specyfiki jednostek administracji publicznej. Prawa osób, których dotyczy ochrona danych osobowych.

4. Ochrona danych osobowych jako element w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji.

5. Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych i inspektora bezpieczeństwa informacji. Ochrona danych osobowych w pracy urzędnika. Ochrona prywatności.

6. Wytyczne w zakresie tworzenia dokumentacji danych osobowych i zarządzanie dokumentacją w praktyce (omówienie gotowych wzorów dokumentów).

7. Omówienie zasad postępowania w zakresie gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, archiwizowania danych.

8. Zarządzanie incydentami.

9. Obowiązek informacyjny wg RODO.  

10. Nowoczesne  technologie a ochrona danych: portale społecznościowe; usługa elektroniczna, pliki cookies, geolokalizacja.

11. Działalność Organu Ochrony Danych Osobowych – organizacja  i funkcjonowanie,  prawa i obowiązki.  

12. Odpowiedzialność prawna w przypadku naruszenia ustawy.

Informacja o trenerze:

Szkolenie poprowadzi mgr zarządzania i zarządzania jakością, absolwent studiów podyplomowych pod patronatem GIODO, praktyk - specjalista ds. administracyjnych, finansowych  i kadrowych, obsługi  systemów: SIO, NABÓR, PABS, HERMES, trener szkoleń dotyczących zarządzania sekretariatem, archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej, zarządzania projektami, ochrony danych osobowych, zarządzania bezpieczeństwem informacji, certyfikowany administrator bezpieczeństwa informacji. 

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

NASZE ODDZIAŁY: