Nowelizacja dokumentacji placówki z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie oświatowym

Dla kogo: dyrektorzy, nauczyciele

 

Program szkolenia:

1.Omówienie zmian w sposobie prowadzenia dokumentacji.
a) rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, promowania oraz klasyfikowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
b) rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (m.in.: kwestia dokumentacji słuchacza liceum ogólnokształcącego,
stosowania ocen opisowych od IV-tej klasy szkoły podstawowej)

2. Zmiany w zatrudnieniu nauczycieli.
a) zniesienie godzin karcianych
b) kwestia przedłużenia stażu na wyższy stopień zawodowy
c) nowe zasady postępowań dyscyplinarnych

3. Nowelizacja statutu placówek oświatowych.
a) powody oraz procedura nowelizacji statutu
b) przedstawienie zasad technik prawodawczych pozwalających na samodzielną nowelizację statutu placówki

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: