Metody i techniki aktywizujące – warsztat nauczyciela konstruktywisty

Dla kogo: nauczyciele

 

Opis szkolenia:

Celem głównym jest nabycie umiejętności stosowania  technik i metod aktywizujących oraz zasad skutecznego wykorzystania ich w procesie nauczania.

 

Program szkolenia:

  • Cele spotkania, metody pracy, zasady współpracy, icebreaker, plan spotkania, kostki edukacyjne. 
  • Ćwiczenie „wordcafe” – warunki efektywnego uczenia się (cykl Kolba), organizowanie przestrzeni edukacyjnej w klasie, formy dyscyplinowania klasy.
  • Ćwiczenie „jigsaw” – strategie uczenia się uczniów (kompetencje kluczowe).
  • Proces grupowy, typologia uczestników (uczniów), rola liderów nieformalnych, typ autorytetu nauczyciela i jego rola w pracy metodyką aktywizującą – ćwiczenie  mindmap, wykład interaktywny.
  • Współpraca a metody aktywizujące – icebreaker „palce”
  • Powtórzenie wiadomości – ćwiczenie „ łożysko”;
  • Współpraca a metody aktywizujące – icebreaker „papierowa piłka”

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Terminy szkoleń:

Szkolenia dla nauczycieli:
Miasto
Cena
Termin
L. godzin
Poznań
249 zł
2018-02-16
6

NASZE ODDZIAŁY: