Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych

Dla kogo: dyrektorzy, nauczyciele, rada pedagogiczna

 

Opis szkolenia:

Od 1 września 2017 r. do szkół podstawowych zostanie wprowadzona nowa podstawa programowa.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, które stanowi o tym, co uczeń powinien wiedzieć z danego przedmiotu po określonym etapie edukacji. Wszyscy nauczyciele będą zobowiązani wywiązywać się z programu nauczania realizując ustalenia podstawy zgodne z treścią podręczników.

Szkolenie ma na celu omówienie obszarów zmian w podstawie programowej oraz przekazać informacje, na temat monitorowania ich realizacji.

 

Program szkolenia:

  1. Wewnętrzna struktura podstawy programowej a efekty kształcenia
  2. Cel kształcenia ogólnego w szkole podstawowej
  3. Kompetencje ucznia
  4. Obszary zmian w podstawie programowej
  5. Nauczanie języków obcych w szkole podstawowej
  6. Realizacja zasady indywidualizacji - wspieranie ucznia
  7. Rola wychowawcza szkoły
  8. Monitorowanie realizacji podstawy programowej
  9. Nadzór pedagogiczny dyrektora nad planowaniem podstawy programowej.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: