Prawo Oświatowe dla nauczycieli i dyrektorów- zmiany

Dla kogo: dyrektorzy, nauczyciele

 

Opis szkolenia:

Z początkiem roku szkolnego 2016/2017 weszły w życie ważne zmiany w prawie oświatowym - m.in. nowelizacja ustawy o systemie oświaty a wraz z nią m.in. zmiany w nadzorze pedagogicznym, ocenianiu i promowaniu uczniów, egzaminach zewnętrznych oraz szereg innych, nowych i znowelizowanych, aktów wykonawczych.

Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z aktualnymi podstawami prawnymi pracy nauczyciela i szkoły oraz wyposażenie Państwa w ogólną wiedzę na temat budowy i tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego.

 

Program szkolenia:

 1. Budowa aktów prawnych i prawo wewnątrzszkolne

 2. Ustawa o systemie oświaty – najnowsze zmiany

 3. Aktualizacje i zmiany w Rozporządzeniach MEN wchodzące w życie od roku szkolnego 2017/2018

 4. Umiejętne posługiwanie się aktami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego

 5. Tworzenie niektórych aktów prawa wewnętrznego

 6. Rodzaje aktów prawa wewnętrznego:

  • Statut,

  • Regulaminy,

  • Budowa uchwały Rady Pedagogicznej,

  • Zarządzenie Dyrektora,

  • Decyzje administracyjne dyrektora szkoły

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Terminy szkoleń:

Szkolenia dla nauczycieli:
Miasto
Cena
Termin
L. godzin
Bydgoszcz
249 zł
2017-11-24
6
Gdańsk
249 zł
2017-11-23
6
Katowice
249 zł
2017-11-22
6
Kielce
249 zł
2017-12-08
6
Kraków
249 zł
2017-11-24
6
Lublin
249 zł
2017-11-24
6
Opole
249 zł
2017-11-23
6
Poznań
249 zł
2017-11-28
6
Szczecin
249 zł
2017-11-22
6
Toruń
249 zł
2017-11-24
6
Warszawa
249 zł
2017-11-22
6
Wrocław
249 zł
2017-12-13
6
Zielona Góra
249 zł
2017-11-24
6
Łódź
249 zł
2017-11-23
6

NASZE ODDZIAŁY: