Rekrutacja w pigułce- zadania dyrektora podczas selekcji i zatrudniania pracowników

 

Program szkolenia:

 

1.     Specyfikacja stanowiska pracy,

2.     Analiza wymagań zawodowych na stanowisku,

3.     Tworzenie opisów stanowisk,

4.     Kwestionariusz osobowy dla kandydatów-  jak go stworzyć, jakie informacje w nim zawrzeć?

5.     Zamieszczanie ogłoszeń na portalach, stronach internetowych placówek i BIP,

6.     Zapoznanie się dyrektorów z aplikacjami złożonymi  przez kandydatów i ich analiza,

7.     CV -  na co zwrócić uwagę?

8.     Rozmowa rekrutacyjna uzależniona od zawartości w CV i dostosowana do stanowiska;

9.     Jak wykorzystać kwestionariusz rekrutacji do sporządzania notatek,

10.   W jaki sposób i jakie pytania można zadawać podczas rozmowy a jakie są zakazane?

11.   Omówienie wzorów kwestionariusza rekrutacji oraz przekazanie listy pytań  na rozmowę   rekrutacyjną.

12.   Analiza typowych błędów w procesie rekrutacji i selekcji.

13.   Obowiązki szkoły rekrutującej pracownika w stosunku do kandydatów nie wybranych.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

 

NASZE ODDZIAŁY: