Przekształcenie i likwidacja majątku szkół oraz inwentaryzacja- przygotowanie do zmian wynikających z przejęcia placówki oświatowej

 

Program szkolenia:

 

1. Omówienie podstawy prawnej (art.5 ust.7, art. 34a ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art.53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

2. Omówienie procedury przekazania obowiązków dyrektora szkoły.

3. Zasady powołania komisji inwentaryzacyjnej

4. Zasady inwentaryzacji w szkole.

5. Przygotowanie i przekazanie następującej dokumentacji:

           - dokumentów księgowych

           - statutu szkoły

           - arkuszy organizacji szkoły

           - aktu założycielskiego

           - uchwały rady pedagogicznej dotyczące promowania uczniów

           - arkuszy ocen, dokumentacji przebiegu nauczania

           - księgi obiektu budowlanego

           - pieczęci szkolnych

6. Konstruowanie protokołu zdawczo- odbiorczego

7. Panel dyskusyjny, pytania uczestników

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

 

NASZE ODDZIAŁY: