Wewnątrzszkolne ocenianie w świetle nowych przepisów prawa

Opis szkolenia:

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego powinno obejmować dostosowanie oceniania wewnątrzszkolnego do nowej podstawy programowej. Na szkoleniu omówimy kwestię przedmiotowego oceniania, w aspekcie wymagań i kryteriów, oraz sposób zapisu dotyczącego oceniania w statucie szkoły.

 

Program szkolenia:

  • Zasady oceniania uczniów w świetle obowiązującego prawa oświatowego 
  • Zasady techniki prawodawczej –podstawowe pojęcia.
  • Zapisy w statucie dotyczące oceniania
  • Nowelizacja statutu
  • Ocenianie wewnątrzszkolne w świetle nowej  podstawy programowej 
  • Przedmiotowe ocenianie – wymagania edukacyjne i kryteria oceniania 
  • Ocenianie jako skuteczny sposób motywowania uczniów

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

 

 

Terminy szkoleń:

Szkolenia dla nauczycieli:
Miasto
Cena
Termin
L. godzin
Białystok
249 zł
2017-12-06
6
Bydgoszcz
249 zł
2017-11-27
6
Gdańsk
249 zł
2017-11-28
6
Katowice
249 zł
2017-11-27
6
Opole
249 zł
2017-12-13
6
Poznań
249 zł
2017-12-04
6
Rzeszów
249 zł
2017-11-24
6
Warszawa
249 zł
2017-11-29
6
Zielona Góra
249 zł
2017-12-05
6

NASZE ODDZIAŁY: