Ustawowy obowiązek wdrożenia w szkołach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego od września 2017.

 

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady prowadzenia przez szkoły od 1 września 2017 r. działań z zakresu doradztwa zawodowego  realizowanego na rzecz uczniów  i młodzieży.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i poszerzenie umiejętności z zakresu wykonywania zadań doradcy zawodowego w szkole w myśl obowiązujących przepisów prawa oraz przekazanie praktycznych  wskazówek  w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji w zakresie tworzenia, wdrażania i ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole.

Ponadto przedstawiony zostanie katalog skutecznych metod aktywizujących, które mogą być wykorzystane do prowadzenia doradztwa zawodowego w szkole wraz z praktyczną analizą i rekomendacją metod i narzędzi stosowanych w praktyce nauczyciela i doradcy zawodowego. Zostanie również przedstawiona propozycja utworzenia Szkolnego Biura Karier prowadzonego  przez uczniów przy wsparciu nauczycieli i nauczycieli – wychowawców. 

 

Program szkolenia:

1.Podstawy prawne funkcjonowania w szkole  Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa – Zawodowego.

2.Budowa i struktura Wewnątrzszkolnego System Doradztwa Zawodowego oraz efektywne wdrożenie, ewaluacja i modyfikacja systemu.

3.Dostosowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego do indywidualnych potrzeb uczniów i  typu szkoły. Przykłady dobrych praktyk.

4.Współpraca z podmiotami rynku pracy w rozwoju doradztwa zawodowego w szkole.

5.Zadania dyrektora szkoły, nauczycieli, wychowawców i specjalistów  w szkolnym systemie doradztwa zawodowego.

6. Kompetencje i uprawnienia Szkolnego  Doradcy Zawodowego.

7. Przygotowanie i   doskonalenie zawodowe Szkolnego Doradcy Zawodowego. Wymagania kwalifikacyjne.

8. Szkolne  Biuro Karier – rola, zadania, inicjatywy, modele pracy.

9. Dokumentowanie  Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (plan pracy, formułowanie i wdrażanie, ewaluacja, modyfikacja itp.)

10. Narzędzia diagnostyczne stosowane w indywidualnym doradztwie zawodowym w szkole. Rozwój kompetencji miękkich i zawodowych uczniów.

11. Metody i techniki  w pracy doradcy zawodowego w szkole.

12. Narzędzia pracy doradcy zawodowego z nauczycielami w ramach pomocy w efektywnym wdrażaniu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole.

13. Zarządzanie informacją w pracy doradcy zawodowego,  źródła informacji i ich przydatność w zakresie doradztwa zawodowego w szkole.

14. Kompleksowe przedstawienie zakresu merytorycznego i metodologii prowadzenia zajęć w zakresie doradztwa zawodowego w szkole.

15. Przykładowe opracowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, wzory dokumentów niezbędnych do prowadzenia działań z zakresu doradztwa zawodowego w szkole.

16. Dyskusja, konsultacje z prowadzącym, przykłady praktycznych rozwiązań.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

 

 

 

 

Terminy szkoleń:

Szkolenia dla nauczycieli:
Miasto
Cena
Termin
L. godzin
Bydgoszcz
249 zł
2017-11-24
6
Gdańsk
249 zł
2017-12-04
6
Katowice
249 zł
2017-11-28
6
Kielce
249 zł
2017-12-15
6
Kraków
249 zł
2018-01-25
6
Lublin
249 zł
2017-11-22
6
Opole
249 zł
2017-11-22
6
Poznań
249 zł
2017-12-19
6
Rzeszów
249 zł
2017-11-29
6
Toruń
249 zł
2017-12-12
6
Warszawa
249 zł
2018-01-23
6
Zielona Góra
249 zł
2017-12-15
6
Łódź
249 zł
2017-11-22
6

NASZE ODDZIAŁY: