Na zamówienie

LP Nazwa szkolenia
31
Prawa nauczyciela, a prawa ucznia
32
Profilaktyka zaburzeń mowy - logopedyczne zabawy w przedszkolu
33
Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktami w grupie przedszkolnej?
34
Trening asertywności, czyli jak być asertywnym nauczycielem w kontakcie z uczniem i rodzicami
35
Nowy wicedyrektor- kompleksowe szkolenie dla kandydatów na stanowisko wicedyrektora
36
Rola i zadania wychowawcy
37
Budowanie pozytywnej samooceny nauczyciela
38
Autoewaluacja w pracy nauczyciela – jak sprawnie oceniać i planować zmiany w swojej pracy
39
Techniki motywacji uczniów – jak wspomóc metody nauczania?

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: