Na zamówienie

LP Nazwa szkolenia
31
Efektywna nauka języka angielskiego - metody aktywizujące
32
Przeciwdziałanie przemocy i agresji w środowisku szkolnym i przedszkolnym
33
Prawa nauczyciela, a prawa ucznia
34
Profilaktyka zaburzeń mowy - logopedyczne zabawy w przedszkolu
35
Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktami w grupie przedszkolnej?
36
Trening asertywności, czyli jak być asertywnym nauczycielem w kontakcie z uczniem i rodzicami
37
Kompendium wiedzy przed konkursem na wicedyrektora szkoły
38
Rola i zadania wychowawcy
39
Budowanie pozytywnej samooceny nauczyciela
40
Autoewaluacja w pracy nauczyciela – jak sprawnie oceniać i planować zmiany w swojej pracy
41
Techniki motywacji uczniów – jak wspomóc metody nauczania?

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: