Kadry, księgowość, nauczyciele

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Innowacyjne metody nauczania po reformie oświaty
2
NOWOŚĆ! Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej - od projektu do raportu
3
NOWOŚĆ! CYBERPRZEMOC? Wiem jak przeciwdziałać! Czyli jak skutecznie poradzić sobie ze zjawiskiem przemocy internetowej wśród dzieci i młodzieży- szkolenie dla nauczycieli, rodziców i uczniów
4
Przemoc w rodzinie ucznia - procedura Niebieskiej Karty w szkole
5
Uczeń zdolny w klasie - odkrywanie i wspieranie talentów
6
Metody zwiększające efekty kształcenia
7
Arteterapia - metoda wspierające emocjonalny rozwój dziecka
8
Ocenianie kształtujące
9
Kreatywny nauczyciel - nowoczesne przedszkole
10
Kreatywny nauczyciel
11
Dobry start przedszkolaka
12
Efektywna nauka języka angielskiego - metody aktywizujące
13
Przeciwdziałanie przemocy i agresji w środowisku szkolnym i przedszkolnym
14
Prawa nauczyciela, a prawa ucznia
15
Profilaktyka zaburzeń mowy - logopedyczne zabawy w przedszkolu

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: