Zarządzanie i organizacja pracy placówki

LP Nazwa szkolenia
1
Efektywne planowanie pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym
2
Efektywne zarządzanie placówką oświatową. Dyrektor jako menadżer szkoły/ przedszkola
3
Neurodydaktyka, czyli nauka przyjazna mózgowi
4
Nowelizacja dokumentacji placówki z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie oświatowym
5
Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
6
Współpraca z rodzicami - zwiększenie roli rodziców w życiu szkoły
7
Bezpieczeństwo uczniów w szkole
8
Dokumentacja dyrektora placówki oświatowej
9
Szkolenie dotyczące aktywności społeczności uczniowskiej, szkolenie dla opiekunów samorządu
10
Kontrola zarządcza- skuteczne i sprawne kierowanie radą pedagogiczną
11
Plan finansowy w placówce oświatowej
12
Kompleksowe szkolenie dla kierowników gospodarczych
13
Inwentaryzacja w placówkach oświatowych
14
Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według najnowszych zmian
15
Bezpieczne przedszkole

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: