Zarządzanie i organizacja pracy placówki

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Ruch kadrowy w oświacie- zmiany w roku 2018!
2
NOWOŚĆ! IOD w placówce oświatowej
3
Efektywne planowanie pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym
4
Efektywne zarządzanie placówką oświatową. Dyrektor jako menadżer szkoły/ przedszkola
5
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
6
Neurodydaktyka, czyli nauka przyjazna mózgowi
7
Pakiet dla stałych klientów
8
Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
9
Współpraca z rodzicami - zwiększenie roli rodziców w życiu szkoły
10
Bezpieczeństwo uczniów w szkole
11
Dokumentacja dyrektora placówki oświatowej
12
Szkolenie dotyczące aktywności społeczności uczniowskiej, szkolenie dla opiekunów samorządu
13
Kontrola zarządcza- skuteczne i sprawne kierowanie radą pedagogiczną
14
Plan finansowy w placówce oświatowej
15
Inwentaryzacja w placówkach oświatowych

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: