Zarządzanie i organizacja pracy placówki

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Zmiany w prawie oświatowym 2017, z uwzględnieniem odpowiedzialności prawnej na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, karnego i prawa pracy. Kompendium wiedzy dla Dyrektorów i kadry zarządzającej jednostkami oświatowymi.
2
Efektywne planowanie pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym
3
Efektywne zarządzanie placówką oświatową. Dyrektor jako menadżer szkoły/ przedszkola
4
Neurodydaktyka, czyli nauka przyjazna mózgowi
5
Tworzenie arkusza organizacyjnego
6
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
7
Współpraca z rodzicami - zwiększenie roli rodziców w życiu szkoły
8
Bezpieczeństwo uczniów w szkole
9
Dokumentacja dyrektora placówki oświatowej
10
Szkolenie dotyczące aktywności społeczności uczniowskiej, szkolenie dla opiekunów samorządu
11
Kontrola zarządcza- skuteczne i sprawne kierowanie radą pedagogiczną
12
Plan finansowy w placówce oświatowej
13
Kompleksowe szkolenie dla kierowników gospodarczych
14
Inwentaryzacja w placówkach oświatowych
15
Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według najnowszych zmian, tworzenie IPET-ów

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: