Szkolenia dla nauczycieli

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Zmiany w karcie nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.
2
NOWOŚĆ! Ruch kadrowy w oświacie- zmiany w roku 2018!
3
NOWOŚĆ! Awans zawodowy nauczyciela wg nowych przepisów- seminarium
4
NOWOŚĆ! Egzamin ósmoklasisty- organizacja i procedury przeprowadzenia egzaminu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego.
5
NOWOŚĆ! Tworzenie arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli
6
NOWOŚĆ! RODO w placówkach oświatowych
7
NOWOŚĆ! System Informacji Oświatowej- Nowelizacja
8
NOWOŚĆ! Intendent w placówce oświatowej: prowadzenie stołówki, układanie jadłospisów
9
Jak profesjonalnie przygotować się do konkursu na dyrektora szkoły?
10
Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna
11
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
12
Nowelizacja statutu
13
Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
14
Układanie jadłospisu zgodnie z zasadami żywienia i nowym prawem żywieniowym
15
Metody i techniki aktywizujące – warsztat nauczyciela konstruktywisty

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: