Szkolenia dla nauczycieli

LP Nazwa szkolenia
16
NOWOŚĆ! Szkolenie dla OHP- Komunikacja społeczna wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
17
NOWOŚĆ! Wewnątrzszkolne ocenianie w świetle nowych przepisów prawa
18
NOWOŚĆ! Realizacja nowej podstawy programowej z zakresu przedmiotów humanistycznych. Struktura i założenia podstawy oraz organizacja pracy nauczyciela
19
NOWOŚĆ! Realizacja Nowej Podstawy Programowej w aspekcie rozwoju kompetencji matematyczno- przyrodniczych uczniów- wnioskowanie i myślenie strategiczne.
20
NOWOŚĆ! Ustawowy obowiązek wdrożenia w szkołach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego od września 2017.
21
NOWOŚĆ! Zmiany w karcie nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.
22
NOWOŚĆ! Nowa podstawa programowa dla szkół średnich
23
NOWOŚĆ! System Informacji Oświatowej- Nowelizacja
24
NOWOŚĆ! Bajki, które leczą- korzystny wpływ bajkoterapii na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym
25
Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna
26
Jak profesjonalnie przygotować się do konkursu na dyrektora szkoły?
27
Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja
28
Sztuka Autoprezenacji
29
Metody i techniki aktywizujące – warsztat nauczyciela konstruktywisty
30
Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: