Szkolenia dla nauczycieli

LP Nazwa szkolenia
16
Warsztaty kreatywnego nauczyciela- metody i techniki pracy z dziećmi
17
Nowe zasady tworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole od września 2017 r.
18
Układanie jadłospisu zgodnie z zasadami żywienia i nowym prawem żywieniowym
19
Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
20
Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna
21
Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 - zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej
22
Jak profesjonalnie przygotować się do konkursu na dyrektora szkoły?
23
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i przedszkolnej
24
Dokumentacja dyrektora placówki oświatowej
25
Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według najnowszych zmian
26
Nowa instrukcja kancelaryjna
27
Inwentaryzacja w placówkach oświatowych
28
Efektywny sekretariat- kurs na sekretarza
29
System Informacji Oświatowej- Nowelizacja
30
Indywidualizacja procesu nauczania

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: