Szkolenia dla nauczycieli

LP Nazwa szkolenia
46
Zadania Dyrektorów szkół i placówek w organizacji roku szkolnego 2017/2018 z uwzględnieniem zmian w Prawie Oświatowym od 1 września 2017r.
47
Nowe zasady tworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole od września 2017 r.
48
Konflikt, sytuacja trudna wychowawczo – rola dyrektora, pedagoga, psychologa i wychowawcy
49
Nauczyciel wobec wyzwania – jak się przygotować do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
50
Programowanie w klasach I- III
51
Polonista w zreformowanej szkole- nowa podstawa programowa i efektywny warsztat pracy
52
Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny po zmianach od września 2017r. (IPET)
53
Jak prawidłowo wykonywać planowane zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2017/2018.
54
Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny po zmianach od września 2017r. (IPET)
55
Agresja u dzieci – jak reagować skutecznie?
56
Zadania Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej wynikające z reformy Oświaty. Wpływ zmian w prawie oświatowym na pracę szkoły.
57
Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach po zmianie przepisów prawa oświatowego
58
RODO i ODO, NOWE KLAUZULE GIODO – Dawniej ABI – Nowy INSPEKTOR.
59
Kontrola zarządcza- skuteczne i sprawne zarządzanie placówką
60
Dokumentacja w pracy nauczyciela i zmiany w Karcie Nauczyciela

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: