Szkolenia dla nauczycieli

LP Nazwa szkolenia
46
Nowe zasady tworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole od września 2017 r.
47
Konflikt, sytuacja trudna wychowawczo – rola dyrektora, pedagoga, psychologa i wychowawcy
48
Nauczyciel wobec wyzwania – jak się przygotować do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
49
Programowanie w klasach I- III
50
Polonista w zreformowanej szkole- nowa podstawa programowa i efektywny warsztat pracy
51
Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny po zmianach od września 2017r. (IPET)
52
Jak prawidłowo wykonywać planowane zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2017/2018.
53
Kontrola zarządcza- skuteczne i sprawne zarządzanie placówką
54
Dokumentacja w pracy nauczyciela i zmiany w Karcie Nauczyciela
55
Dokumentacja dyrektora placówki oświatowej
56
Procedury oraz formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w aspekcie rozpoznawania możliwości psychofizycznych ucznia
57
Nowa instrukcja kancelaryjna
58
Inwentaryzacja w placówkach oświatowych
59
Efektywnie działający sekretariat w szkole- wpływ zmian w Prawie Oświatowym na pracę sekretariatu szkoły
60
Indywidualizacja procesu nauczania

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: