Szkolenia dla nauczycieli

LP Nazwa szkolenia
61
Dokumentacja dyrektora placówki oświatowej
62
Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według najnowszych zmian
63
Nowa instrukcja kancelaryjna
64
Inwentaryzacja w placówkach oświatowych
65
Efektywnie działający sekretariat w szkole- wpływ zmian w Prawie Oświatowym na pracę sekretariatu szkoły
66
Indywidualizacja procesu nauczania
67
Animacja czasu wolnego w pracy nauczyciela
68
Tańczący przedszkolak - rozwijanie ekspresji muzyczno - tanecznej u dzieci
69
Metoda Glenna Domana w nauczaniu przedszkolnym - czytanie globalne
70
Kompleksowe szkolenie dla kierowników gospodarczych
71
Nowy nadzór pedagogiczny a świetlica w szkole
72
Intendent w placówce oświatowej - żywienie dzieci i młodzieży w połączeniu ze smaczną i zdrową stołówką
73
Kontrola spełniania obowiązku szkolnego - zadania dyrektora, pedagoga, wychowawcy
74
Prowadzenie kadr w oświacie – zmiany w prawie pracy
75
Zadania dyrektora placówki zgodnie z kierunkami polityki oświatowej

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: