Kadra zarządzająca

LP Nazwa szkolenia
16
Nadzór Pedagogiczny w pigułce. Ewaluacja zewnętrzna oraz analiza wyników nadzoru z praktycznymi narzędziami do prowadzenia nadzoru w placówce oświatowej.
17
Zadania Dyrektorów szkół i placówek w organizacji roku szkolnego 2017/2018 z uwzględnieniem zmian w Prawie Oświatowym od 1 września 2017r.
18
Programowanie w klasach I- III
19
Prawo Oświatowe dla nauczycieli i dyrektorów- zmiany
20
Konflikt, sytuacja trudna wychowawczo – rola dyrektora, pedagoga, psychologa i wychowawcy
21
Obowiązek nowelizacji statutów szkół i innych aktów prawa wewnątrzszkolnego w związku ze zmianami w systemie polskiej edukacji od września 2017r. Zadania Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej wynikające z reformy Oświaty
22
Kontrola zarządcza- skuteczne i sprawne zarządzanie placówką
23
Dokumentacja dyrektora placówki oświatowej
24
Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według najnowszych zmian
25
Nowa instrukcja kancelaryjna
26
Inwentaryzacja w placówkach oświatowych
27
Efektywnie działający sekretariat w szkole- wpływ zmian w Prawie Oświatowym na pracę sekretariatu szkoły
28
Kontrola spełniania obowiązku szkolnego - zadania dyrektora, pedagoga, wychowawcy
29
Prowadzenie kadr w oświacie – zmiany w prawie pracy
30
Zadania dyrektora placówki zgodnie z kierunkami polityki oświatowej

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: