Kadra zarządzająca

LP Nazwa szkolenia
16
Nowe zasady tworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole od września 2017 r.
17
Nadzór Pedagogiczny w pigułce. Ewaluacja zewnętrzna oraz analiza wyników nadzoru z praktycznymi narzędziami do prowadzenia nadzoru w placówce oświatowej.
18
Zadania Dyrektorów szkół i placówek w organizacji roku szkolnego 2017/2018 z uwzględnieniem zmian w Prawie Oświatowym od 1 września 2017r.
19
Programowanie w klasach I- III
20
Prawo Oświatowe dla nauczycieli i dyrektorów- zmiany
21
Konflikt, sytuacja trudna wychowawczo – rola dyrektora, pedagoga, psychologa i wychowawcy
22
Obowiązek nowelizacji statutów szkół i innych aktów prawa wewnątrzszkolnego w związku ze zmianami w systemie polskiej edukacji od września 2017r. Zadania Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej wynikające z reformy Oświaty
23
Zadania Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej wynikające z reformy Oświaty. Wpływ zmian w prawie oświatowym na pracę szkoły.
24
Jak prawidłowo wykonywać planowane zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2017/2018.
25
RODO i ODO, NOWE KLAUZULE GIODO – Dawniej ABI – Nowy INSPEKTOR.
26
Kontrola zarządcza- skuteczne i sprawne zarządzanie placówką
27
Dokumentacja dyrektora placówki oświatowej
28
Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według najnowszych zmian
29
Nowa instrukcja kancelaryjna
30
Inwentaryzacja w placówkach oświatowych

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: