Nauczyciele

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych i sposoby radzenia sobie z uczniem o niskich osiągnięciach w stosunku do jego możliwości
2
NOWOŚĆ! Wykorzystanie narzędzi Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK) na zajęciach dydaktycznych i pomocy psychologicznej z uczniami
3
NOWOŚĆ! Rozpoznanie dysfunkcji procesów integracji sensorycznej, jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka
4
NOWOŚĆ! Szkolenie dla OHP- Jak skutecznie motywować młodzież w realizacji wymiany międzynarodowej?
5
NOWOŚĆ! Szkolenie dla OHP- Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży
6
NOWOŚĆ! Szkolenie dla OHP- Komunikacja społeczna wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
7
NOWOŚĆ! Inspektor Bezpieczeństwa Informacji Publicznej w jednostkach administracji publicznej – rola i zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami
8
NOWOŚĆ! Zmiany w karcie nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.
9
NOWOŚĆ! Innowacyjne metody nauczania po reformie oświaty
10
NOWOŚĆ! Storytelling w edukacji – nauczanie językiem opowieści.
11
NOWOŚĆ! Nowa podstawa programowa dla szkół średnich
12
Jak profesjonalnie przygotować się do konkursu na dyrektora szkoły?
13
Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja
14
Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna
15
Sztuka Autoprezenacji

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: