Nauczyciele

LP Nazwa szkolenia
16
NOWOŚĆ! Wewnątrzszkolne ocenianie w świetle nowych przepisów prawa
17
NOWOŚĆ! Ustawowy obowiązek wdrożenia w szkołach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego od września 2017.
18
NOWOŚĆ! Realizacja nowej podstawy programowej z zakresu przedmiotów humanistycznych. Struktura i założenia podstawy oraz organizacja pracy nauczyciela
19
NOWOŚĆ! Nowa podstawa programowa dla szkół średnich
20
Jak profesjonalnie przygotować się do konkursu na dyrektora szkoły?
21
Jak efektywnie poprowadzić zebranie z rodzicami?
22
Neurodydaktyka, czyli nauka przyjazna mózgowi
23
Metody i techniki aktywizujące – warsztat nauczyciela konstruktywisty
24
Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja
25
Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna
26
Warsztaty kreatywnego nauczyciela- metody i techniki pracy z dziećmi
27
Sztuka Autoprezenacji
28
Zaburzenia procesów integracji sensorycznej, a rozwój małej motoryki
29
Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
30
Nowe zasady tworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole od września 2017 r.

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: