Nauczyciele

LP Nazwa szkolenia
31
Nowe zasady tworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole od września 2017 r.
32
Nauczyciel wobec wyzwania – jak się przygotować do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
33
Portale społecznościowe (Facebook, Instagram i Twitter) jako narzędzie marketingu w placówkach kultury i oświaty
34
Nadzór Pedagogiczny w pigułce. Ewaluacja zewnętrzna oraz analiza wyników nadzoru z praktycznymi narzędziami do prowadzenia nadzoru w placówce oświatowej.
35
Programowanie w klasach I- III
36
Polonista w zreformowanej szkole- nowa podstawa programowa i efektywny warsztat pracy
37
Prawo Oświatowe dla nauczycieli i dyrektorów- zmiany
38
Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny po zmianach od września 2017r. (IPET)
39
Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny po zmianach od września 2017r. (IPET)
40
Zadania Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej wynikające z reformy Oświaty. Wpływ zmian w prawie oświatowym na pracę szkoły.
41
Jak prawidłowo wykonywać planowane zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2017/2018.
42
RODO i ODO, NOWE KLAUZULE GIODO – Dawniej ABI – Nowy INSPEKTOR.
43
Dokumentacja w pracy nauczyciela i zmiany w Karcie Nauczyciela
44
Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według najnowszych zmian
45
Indywidualizacja procesu nauczania

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: