Nauczyciele

LP Nazwa szkolenia
31
Nauczyciel wobec wyzwania – jak się przygotować do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
32
Portale społecznościowe (Facebook, Instagram i Twitter) jako narzędzie marketingu w placówkach kultury i oświaty
33
Nadzór Pedagogiczny w pigułce. Ewaluacja zewnętrzna oraz analiza wyników nadzoru z praktycznymi narzędziami do prowadzenia nadzoru w placówce oświatowej.
34
Programowanie w klasach I- III
35
Polonista w zreformowanej szkole- nowa podstawa programowa i efektywny warsztat pracy
36
Prawo Oświatowe dla nauczycieli i dyrektorów- zmiany
37
Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny po zmianach od września 2017r. (IPET)
38
Dokumentacja w pracy nauczyciela i zmiany w Karcie Nauczyciela
39
Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według najnowszych zmian
40
Indywidualizacja procesu nauczania
41
Animacja czasu wolnego w pracy nauczyciela
42
Kompleksowe szkolenie dla kierowników gospodarczych
43
Nowy nadzór pedagogiczny a świetlica w szkole

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: