Nowości

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych i sposoby radzenia sobie z uczniem o niskich osiągnięciach w stosunku do jego możliwości
2
NOWOŚĆ! Wykorzystanie narzędzi Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK) na zajęciach dydaktycznych i pomocy psychologicznej z uczniami
3
NOWOŚĆ! Rozpoznanie dysfunkcji procesów integracji sensorycznej, jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka
4
NOWOŚĆ! Gra w szachy w edukacji wczesnoszkolnej
5
NOWOŚĆ! Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych
6
NOWOŚĆ! Inspektor Bezpieczeństwa Informacji Publicznej w jednostkach administracji publicznej – rola i zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami
7
NOWOŚĆ! Nowa podstawa programowa dla szkół średnich
8
Jak efektywnie poprowadzić zebranie z rodzicami?
9
Metody i techniki aktywizujące – warsztat nauczyciela konstruktywisty
10
Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja
11
Układanie jadłospisu zgodnie z zasadami żywienia i nowym prawem żywieniowym
12
WARSZTATY DYREKTORSKIE - REFORMA OŚWIATY
13
Ruch kadrowy w roku szkolnym 2017/2018 w związku z reformą systemu oświaty
14
Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
15
Programowanie w klasach I- III

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: