Kształcenie i wychowanie

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych i sposoby radzenia sobie z uczniem o niskich osiągnięciach w stosunku do jego możliwości
2
NOWOŚĆ! Wykorzystanie narzędzi Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK) na zajęciach dydaktycznych i pomocy psychologicznej z uczniami
3
NOWOŚĆ! Rozpoznanie dysfunkcji procesów integracji sensorycznej, jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka
4
NOWOŚĆ! "Uzależniogenny" XXI wiek – czyli uzależnienie od Mass-Mediów
5
NOWOŚĆ! Gra w szachy w edukacji wczesnoszkolnej
6
NOWOŚĆ! Nowa podstawa programowa dla szkół średnich
7
NOWOŚĆ! Innowacyjne metody nauczania po reformie oświaty
8
NOWOŚĆ! Pomysły na prowadzenie zajęć muzyczno-rytmicznych z elementami muzykoterapii dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
9
NOWOŚĆ! INTERBLOK – innowacyjny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkole
10
NOWOŚĆ! Innowacyjne metody nauczania po reformie oświaty
11
NOWOŚĆ! Hollywood w mojej szkole – edukacja filmowa na lekcjach i zajęciach dodatkowych
12
NOWOŚĆ! CYBERPRZEMOC? Wiem jak przeciwdziałać! Czyli jak skutecznie poradzić sobie ze zjawiskiem przemocy internetowej wśród dzieci i młodzieży- szkolenie dla nauczycieli, rodziców i uczniów
13
Agresja w szkole - bullying i cyberbullying nowe formy zagrożenia bezpieczeństwa ucznia
14
Nowatorskie podejście do edukacji małego dziecka w oparciu o pedagogikę planu daltońskiego
15
Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: