Kształcenie i wychowanie

LP Nazwa szkolenia
16
Programowanie w klasach I- III
17
Zespół Aspergera- jak zrozumieć i zapewnić prawidłowy rozwój dzieciom dotkniętym tym zaburzeniem
18
Sztuka Autoprezenacji
19
Nowoczesna komunikacja z uczniem, czyli jak wykorzystać możliwości stwarzane przez media w pracy z uczniem
20
Dziecko z cukrzycą
21
Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży
22
Stalking – głuche telefony, obraźliwe sms-y, groźby. Jak zapobiegać temu zjawisku wśród młodzieży?
23
Zespoły nauczycielskie – budowanie i praca w zespole
24
INTERBLOK – innowacyjny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkole
25
Action Learning jako metoda wspomagania rozwoju nauczycieli
26
Portale społecznościowe (Facebook, Instagram i Twitter) jako narzędzie marketingu w placówkach kultury i oświaty
27
Internet – szanse i zagrożenia dla uczniów
28
Projekt edukacyjny w szkole
29
Uczeń zdolny w klasie - odkrywanie i wspieranie talentów
30
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych - podniesienie efektywności kształcenia

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: