Kształcenie i wychowanie

LP Nazwa szkolenia
31
Pomysły na prowadzenie zajęć muzyczno-rytmicznych z elementami muzykoterapii dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
32
Hollywood w mojej szkole – edukacja filmowa na lekcjach i zajęciach dodatkowych
33
Storytelling w edukacji – nauczanie językiem opowieści.
34
Szkolenie dla OHP- Jak skutecznie motywować młodzież w realizacji wymiany międzynarodowej?
35
Szkolenie dla OHP- Komunikacja społeczna wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
36
Gra w szachy w edukacji wczesnoszkolnej
37
Projekt edukacyjny w szkole
38
Uczeń zdolny w klasie - odkrywanie i wspieranie talentów
39
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych - podniesienie efektywności kształcenia
40
Ocenianie kształtujące
41
Trening skutecznej komunikacji z uczniem
42
Metoda Projektów Badawczych w przedszkolu
43
Wspieranie ucznia w kształtowaniu umiejętności uczenia się
44
Szkolenie dotyczące aktywności społeczności uczniowskiej, szkolenie dla opiekunów samorządu
45
E-learning w szkole

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: