Kształcenie i wychowanie

LP Nazwa szkolenia
31
Ocenianie kształtujące
32
Trening skutecznej komunikacji z uczniem
33
Metoda Projektów Badawczych w przedszkolu
34
Wspieranie ucznia w kształtowaniu umiejętności uczenia się
35
Szkolenie dotyczące aktywności społeczności uczniowskiej, szkolenie dla opiekunów samorządu
36
E-learning w szkole
37
Pierwsza pomoc przedmedyczna
38
Indywidualizacja procesu nauczania
39
Efektywne wykorzystanie tablicy interaktywnej
40
Animacja czasu wolnego w pracy nauczyciela
41
Kompetencje zawodowe nauczyciela wychowania przedszkolnego
42
Dobry start przedszkolaka
43
Zabawy budujące współpracę w grupie przedszkolnej
44
Jak wspierać dziecko przy przejściu z przedszkola do szkoły?
45
Tutoring w placówce oświatowej - pozytywny wpływ indywidualnego wychowawcy

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: