Kształcenie i wychowanie

LP Nazwa szkolenia
46
Pierwsza pomoc przedmedyczna
47
Indywidualizacja procesu nauczania
48
Efektywne wykorzystanie tablicy interaktywnej
49
Animacja czasu wolnego w pracy nauczyciela
50
Kompetencje zawodowe nauczyciela wychowania przedszkolnego
51
Dobry start przedszkolaka
52
Matematyczne doświadczenia przedszkolaków - diagnoza i wspomaganie
53
Zabawy budujące współpracę w grupie przedszkolnej
54
Jak wspierać dziecko przy przejściu z przedszkola do szkoły?
55
Tutoring w placówce oświatowej - pozytywny wpływ indywidualnego wychowawcy
56
Jak budować u dziecka poczucie własnej wartości?
57
Lekcje wychowawcze - jak ciekawie przygotować zajęcia dla klasy
58
Mnemotechnika- jak pomóc dziecku stworzyć swój własny łańcuch haków pamięciowych
59
Przedszkole na piątkę - standardy jakości pracy z dziećmi
60
Tańczący przedszkolak - rozwijanie ekspresji muzyczno - tanecznej u dzieci

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: