Kształcenie i wychowanie

LP Nazwa szkolenia
61
Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
62
Mobbing w szkole
63
Bieżące wsparcie ucznia - wymagania, metody oraz formy pracy
64
Efektywna nauka języka angielskiego - metody aktywizujące
65
Metody pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą
66
Socjoterapia - różne formy pracy
67
Drama w przedszkolu
68
Prawa nauczyciela, a prawa ucznia
69
Wykorzystanie technik relaksacyjnych w przedszkolu
70
Profilaktyka zaburzeń mowy - logopedyczne zabawy w przedszkolu
71
Trening asertywności, czyli jak być asertywnym nauczycielem w kontakcie z uczniem i rodzicami
72
System bezpieczeństwa w szkole / placówce oświatowej
73
Poziom bezpieczeństwa w szkole– ewaluacja
74
Rola i zadania wychowawcy
75
Jak zbudować harmonogram pracy, który podniesie efektywność kształcenia w placówce ?

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: