Nowości

LP Nazwa szkolenia
16
Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
17
Portale społecznościowe (Facebook, Instagram i Twitter) jako narzędzie marketingu w placówkach kultury i oświaty
18
Jak tworzyć wizerunek szkoły? Promocja i budowanie marki w nowej sieci szkół
19
Internet – szanse i zagrożenia dla uczniów
20
Współpraca z rodzicami - zwiększenie roli rodziców w życiu szkoły
21
Uczeń zdolny w klasie - odkrywanie i wspieranie talentów
22
Tablice multimedialne w nauczaniu przedmiotów ścisłych
23
Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według najnowszych zmian
24
Bieżące wsparcie ucznia - wymagania, metody oraz formy pracy
25
Przeciwdziałanie przemocy i agresji w środowisku szkolnym i przedszkolnym
26
Kontrola spełniania obowiązku szkolnego - zadania dyrektora, pedagoga, wychowawcy
27
Trening asertywności, czyli jak być asertywnym nauczycielem w kontakcie z uczniem i rodzicami
28
System bezpieczeństwa w szkole / placówce oświatowej
29
Poziom bezpieczeństwa w szkole– ewaluacja
30
Rada Pedagogiczna – sprawna i profesjonalna organizacja pracy

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: