Nowości

LP Nazwa szkolenia
16
Współpraca z rodzicami - zwiększenie roli rodziców w życiu szkoły
17
System Informacji Oświatowej- Nowelizacja
18
Uczeń zdolny w klasie - odkrywanie i wspieranie talentów
19
Tablice multimedialne w nauczaniu przedmiotów ścisłych
20
Przeciwdziałanie przemocy i agresji w środowisku szkolnym i przedszkolnym
21
Trening asertywności, czyli jak być asertywnym nauczycielem w kontakcie z uczniem i rodzicami
22
System bezpieczeństwa w szkole / placówce oświatowej
23
Poziom bezpieczeństwa w szkole– ewaluacja
24
Rada Pedagogiczna – sprawna i profesjonalna organizacja pracy
25
Jak zbudować harmonogram pracy, który podniesie efektywność kształcenia w placówce ?
26
Techniki motywacji uczniów – jak wspomóc metody nauczania?
27
Obowiązek diagnozy uczniów uzdolnionych jako nowe zadanie szkół

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 570 001 529

570 004 427

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: