Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych i sposoby radzenia sobie z uczniem o niskich osiągnięciach w stosunku do jego możliwości
2
NOWOŚĆ! Rozpoznanie dysfunkcji procesów integracji sensorycznej, jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka
3
NOWOŚĆ! Trudne pytania przedszkolaka. Edukacja seksualna od przedszkola
4
Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja
5
Zespół Aspergera- jak zrozumieć i zapewnić prawidłowy rozwój dzieciom dotkniętym tym zaburzeniem
6
Sztuka Autoprezenacji
7
Dziecko z cukrzycą
8
Zaburzenia procesów integracji sensorycznej, a rozwój małej motoryki
9
Skuteczne i łatwe podniesienie dyscypliny w klasie
10
Tworzenie efektywnego zespołu wychowawczego
11
Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny po zmianach od września 2017r. (IPET)
12
Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach po zmianie przepisów prawa oświatowego
13
Jak rozwinąć kompetencje psychologiczne nauczycieli?
14
Nowatorskie podejście do edukacji małego dziecka w oparciu o pedagogikę planu daltońskiego
15
Aktywny nauczyciel - aktywny uczeń

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: