Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

LP Nazwa szkolenia
16
Aktywny nauczyciel - aktywny uczeń
17
Metody zwiększające efekty kształcenia
18
Arteterapia - metoda wspierające emocjonalny rozwój dziecka
19
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych - podniesienie efektywności kształcenia
20
Negocjacje – czyli jak zmienić nieufność we współpracę
21
Młodzież w świecie dopalacza- jak uświadamiać młodzież i przeciwdziałać narkomanii?
22
Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w praktyce szkolnej
23
Jak stworzyć skuteczny model komunikacji z rodzicami?
24
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i jej rola w rozwoju intelektualnym uczniów
25
Rozpoznawanie i wspomaganie rozwoju uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi
26
Rozwiązywanie konfliktów w szkole
27
Wieloaspektowa diagnoza ucznia – warsztaty dla pedagogów, wychowawców oraz nauczycieli
28
Kreatywny nauczyciel
29
Zaburzenia odżywiania u młodzieży - anoreksja, bulimia
30
Dobry start przedszkolaka

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: