Regulacje prawne w oświacie

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Nowa podstawa programowa dla szkół średnich
2
NOWOŚĆ! Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych
3
NOWOŚĆ! Innowacyjne metody nauczania po reformie oświaty
4
NOWOŚĆ! Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej - od projektu do raportu
5
NOWOŚĆ! System Informacji Oświatowej- Nowelizacja
6
NOWOŚĆ! Zmiany w prawie oświatowym 2017, z uwzględnieniem odpowiedzialności prawnej na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, karnego i prawa pracy. Kompendium wiedzy dla Dyrektorów i kadry zarządzającej jednostkami oświatowymi.
7
Ruch kadrowy w roku szkolnym 2017/2018 w związku z reformą systemu oświaty
8
Nowe zasady tworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole od września 2017 r.
9
Realizacja Nowej Podstawy Programowej w aspekcie rozwoju kompetencji matematyczno- przyrodniczych uczniów- wnioskowanie i myślenie strategiczne.
10
Realizacja Nowej Podstawy Programowej z zakresu przedmiotów humanistycznych. Struktura i założenia podstawy oraz organizacja pracy nauczyciela
11
Przemoc w rodzinie ucznia - procedura Niebieskiej Karty w szkole
12
Kontrola zarządcza- skuteczne i sprawne zarządzanie placówką
13
Bezpieczeństwo uczniów w szkole
14
Dokumentacja w pracy nauczyciela i zmiany w Karcie Nauczyciela
15
Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: