Rozwój osobisty

LP Nazwa szkolenia
16
Neurolingwistyczne Programowanie (NLP) w szkole – metoda modelowania ludzkiego zachowania i uczenia się
17
Warsztaty kreatywnego nauczyciela- metody i techniki pracy z dziećmi
18
Stalking – głuche telefony, obraźliwe sms-y, groźby. Jak zapobiegać temu zjawisku wśród młodzieży?
19
Nowatorskie podejście do edukacji małego dziecka w oparciu o pedagogikę planu daltońskiego
20
Neurodydaktyka, czyli nauka przyjazna mózgowi
21
Współpraca z rodzicami - zwiększenie roli rodziców w życiu szkoły
22
Trening umiejętności wychowawczych i komunikacji
23
Wypalenie zawodowe nauczyciela z elementami treningu relaksacyjnego
24
Radzenie sobie z przejawami trudnych zachowań uczniów, w tym zachowań agresywnych
25
Emisja i higiena głosu
26
Jak budować autorytet w oczach ucznia?
27
Kreatywny nauczyciel - nowoczesne przedszkole
28
Kreatywny nauczyciel
29
Tablice multimedialne w nauczaniu przedmiotów ścisłych
30
Coaching nauczycielski

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 29

22 418 23 24

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: