Nasi trenerzy:

mgr Jarosław

Jarosław
Pedagog, trener, coach. Ukończył studium trenerskie PAAR SŁUPSK , posiada licencję trenerską TROP, inżynier współczesnego pola walki - dowódca coach rozwoju osobistego i zawodowego. Obecnie zajmuje się wdrażaniem na rynek autorskiej metodologii szkoleniowej.
Charyzmatyczny i komunikatywny, obdarzony nieprzeciętnym poczuciem humoru. Udział w jego sesjach warsztatowych to prawdziwa intelektualna przygoda. Opracował autorską metodę prowadzenia szkoleń, która w zbilansowany sposób łączy wiedzę i trening. Specjalista w zakresie technik asertywnych zachowań, ekspert w dziedzinie inteligencji emocjonalnej i komunikacji. Moderator Zmian.

mgr Aleksandra

Aleksandra
Trener, pedagog. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu TROP, z wykształcenia muzyk. Wiele lat prowadziła Prywatną Szkołę Muzyczną, od blisko 20 lat pracuje w systemie oświaty jako nauczyciel, ekspert w wydawnictwie edukacyjnym oraz trener.
Szczególnie bliskie tematy szkoleń to problemy wychowawcze, komunikacyjne, emisja głosu, kompetencje dyrektora jako menadżera, a także tematy związane z prawnymi aspektami funkcjonowania szkoły - ewaluacja, prawo oświatowe (np. rozporządzenie o pomocy psychologiczno - pedagogicznej, nowa podstawa programowa itd), mobbing, protokołowanie posiedzeń rad pedagogicznych.

mgr Zofia

Zofia
Trener, psycholog. Od 13 lat współpracuję z kadrą oświatową - zarówno na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń, podejmowania wspólnych przedsięwzięć biznesowych (np. organizacji konferencji z Kuratoriami Oświaty, z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli) jak i pielęgnowania wypracowanych relacji.
Zna cienie i blaski współpracy ze środowiskiem edukacyjnym na każdym etapie kształcenia (od przedszkola po kształcenie wyższe). Potrafi wesprzeć nauczycieli w trudnych chwilach zwątpienia

mgr Justyna

Justyna
Muzyk, terapeuta, logopeda, trener szkoleń. W ramach swojej działalności organizuje autorskie warsztaty muzyczno – wokalne, warsztaty gry na instrumentach, sesje terapeutyczne z zakresu muzykoterapii.
Szczególnie bliskie tematy szkoleń to emisja i higiena głosu oraz szerokorozumiana komunikacja. W swojej pracy wykorzystuje autorskie programy szkoleń.

dr Anna

Anna
Doktor Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Pedagogiczne na Politechnice Gdańskiej i Podlaską Szkolę Trenerów. Przez wiele lat współpracowała z Uniwersytetem Gdańskim przy tworzeniu i prowadzeniu interdyscyplinarnych kursów i wykładów.
Jej pasją jest praca trenerska. Swój warsztat trenerski i pedagogiczny szlifowała podczas różnorodnych zajęć i szkoleń w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, średnich, a także wykładając na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka publikacji naukowych i popularno - naukowych, uczestniczka wielu konferencji naukowych związanych z edukacją, szkolnictwem i współczesnymi kierunkami rozwoju nauki i edukacji. Prowadzi warsztaty i szkolenia z umiejętności motywacji, radzenia sobie ze stresem, rozwijania zainteresowań i kreatywności.

mgr Agnieszka

Agnieszka
Pedagog, instruktor tańca, absolwentka rocznego kursu Akademii Terapii Ekspresyjnych i Technik Relaksacyjnych, a także absolwentka kursu instruktorskiego z choreoterapii przy Polskim Towarzystwie Choreoterapii.
To, co jest dla niej cenne w życiu i co wdraża w charakter swojej pracy to spojrzenie na człowieka w sposób holistyczny. Zajmuje się własnym samorozwojem, jak również stanowi wsparcie w rozwoju kobiet w prowadzonym przez siebie autorskim projekcie. Od wielu lat pogłębia swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach. Oprócz tańca, jej pasją jest również masaż, który stanowi dla niej uzupełnienie pracy z ciałem tak ważnej w dzisiejszych czasach w których tempo życia i presja czasu coraz mocniej się zwiększają. Prowadzi warsztaty, zajęcia i szkolenia w całej Polsce z zakresu pracy z ciałem poprzez taniec i ruch oraz inne metody artystycznego wyrazu dla osób dorosłych, dzieci oraz na zaproszenia różnego rodzaju placówek.

mgr Magdalena

Magdalena
Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie w zakresie organizowania i zarządzania sprzedażą, projektowania systemów lojalnościowych, planowania działań marketingowych w tym PR, budowania i motywowania zespołów.
Doświadczenie zdobywała, jako doradca biznesu, trener, kierownik projektów, dyrektor marketingu, szef sieci sprzedaży, przedstawiciel handlowy. Jest absolwentką historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Executive MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie. Dodatkowo ukończyła Szkołę Trenerów i Treningu Psychologicznego przy stowarzyszeniu OD-DO.

mgr inż. Michał

Michał
Specjalista w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych po stronie zamawiającego – obecnie praktykuje konsultacje obu stron postępowań. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Egzaminatorów ECDL przy PTI.
Od 2005r. trener IT – free-lancer, egzaminator ECDL Core, ECDL Advanced, ECDL e-Citizen, certyfikat ECDL Expert oraz MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) z zakresu sytemu Windows Server 2008 R2, MS SQL Server 2008 i MS Exchange 2010 (odpowiednio MS 6421, MS 6428, MS 2778, MS 6231, MS 6232 i MS 10135). Posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych i ich rozliczaniu (wnioski infrastrukturalne, szczególnie środki na termomodernizację dla JST, dla PJB i własne wnioski do PO KL). Sam o sobie: „Jestem ciekawy świata, lubię się uczyć i lubię uczyć. Największą radość sprawia mi rozpromieniona twarz kursanta, któremu zaczyna wychodzić praca na komputerze”.

dr Kamila

Kamila
Psycholog i doradca zawodowy. Ukończyła studia magisterskie oraz doktoranckie z na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego Politechnice Wrocławskiej. Autorka publikacji naukowych, uczestniczka wielu konferencji i seminariów.
Jej zainteresowania skupiają się wokół tematyki wpływu społecznego, manipulacji, reklamy, a przede wszystkim kreowania wizerunku i autoprezentacji. Doskonale sprawdza się w pracy z grupą, posiada bardzo bogate doświadczenie w trenowaniu grup zarówno klientów biznesowych, instytucji oświatowych, edukacyjnych oraz organizacji budżetowych czy pożytku publicznego. Prowadzi wykłady warsztaty i szkolenia m.in. z umiejętności kierowniczych i kadrowych, radzenia sobie ze stresem zawodowym, asertywności, komunikacji, zarządzania, twórczości i wiele innych. Pracowała jako psycholog, doradca zawodowy, trener, koordynator oraz ekspert ds. badań przy wielu dużych projektach unijnych.

mgr Dorota

Dorota
Trenerka specjalizująca się w nauczaniu kreatywności, innowacyjności, komunikacji międzykulturowej, prezentacji publicznych, spotkań i dyskusji. Pracowała przez kilkanaście lat jako lektorka języka angielskiego.
Obecnie prowadzi szkolenia doskonalące dla nauczycieli i doradztwo metodyczne. Autorka kilkudziesięciu artykułów z dziedziny psychologii i pedagogiki kreatywności, nauczania i motywowania. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, w którym opracowała scenariusze i metodykę warsztatów dla dzieci w województwie mazowieckim w ramach Letniej Szkoły Kreatywności. Od 2007 roku inicjuje i koordynuje projektami innowacyjnymi w edukacji, finansowanymi ze środków unijnych.

mgr Kamila

Kamila
Pedagog specjalny, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie oraz trenerka umiejętności psychospołecznych. Od 2004 roku pracuje z młodzieżą, a od 2009 szkoli nauczycieli oraz pedagogów, a także pracowników służby więziennej, warsztatów terapii zajęciowej oraz pracowników korporacji.
Współpracuje z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Jest współautorką publikacji „Szkoła wolna od dyskryminacji. Materiały dla wychowawców i pedagogów szkolnych ze scenariuszami lekcji wychowawczych” oraz autorką scenariuszy lekcji WDŻ publikowanych w magazynie nauczyciela „Mentor”.

mgr Paweł

Paweł
Pedagog o specjalności resocjalizacja. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbył studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie na Politechnice Wrocławskiej oraz Menedżerskie Studia Podyplomowe Nowoczesne Zarządzanie Instytucją na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Wieloletni pedagog i dyrektor szkoły, ceniony specjalista w zarządzaniu. Były z-ca dyrektora Wydziału Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich oraz z-ca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych nadzorujący pracę Wydziału Edukacji i Nauki oraz Wydziału Kultury UMWD we Wrocławiu. Obecnie wicedyrektor Zespołu Szkół ds. Gimnazjum. Autor projektów szkoleniowych dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Posiada bogate doświadczenie pedagogiczne oraz w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego, kierowaniu zespołem pracowników i zarządzaniu oświatową jednostką budżetową. Jego atuty to bardzo dobra znajomość zagadnień prawa oświatowego i doświadczenie w stosowaniu w praktyce przepisów kpa i prawa pracy. Bliskie mu tematy to problemy wychowawcze wieku dorastania, samorządność uczniów, udział rodziców w życiu szkoły, nowoczesne zarządzanie pracownikami wiedzy, komunikacja w zarządzaniu i prawo oświatowe.

mgr Aleksandra

Aleksandra
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą, nauczyciel dyplomowany. Dyrektor Przedszkola Niepublicznego.
Ukończyła podyplomowe studia menadżerskie Zarządzanie Gospodarką w Szkole Głównej Handlowej. Współpracuje z wydawnictwem JUKA, jako edukator wykładowca i konsultant metodyczny. Prowadzi kursy dla dyrektorów i nauczycieli z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe uzyskane podczas pracy pedagoga wykorzystuje do wspierania jakości i efektywności pracy nauczycieli i kadry kierowniczej.

NASZE ODDZIAŁY: