Zmiany, które będą obowiązywały od września 2017r. wymagają wsparcia ze strony specjalistów.

Serdecznie zapraszmay do zapoznania się z nowymi tematami szkoleń, które będziemy realizować już w sierpniu i wrześniu.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i pomożemy w zapisie.

Do zobaczenia!

 

 

 

 

 

 

Nowe zasady tworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole od września 2017 r.

Wewnątrzszkolne ocenianie w świetle nowych przepisów prawa

Ustawowy obowiązek wdrożenia w szkołach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

od września 2017


 

System Informacji Oświatowej - Nowelizacja 2017

 

Inspektor Bezpieczeństwa Informacji Publicznej w jednostkach administracji publicznej –

rola i zadania zgodnie z obowiązującymi przepisamprawa

Bezpieczeństwo uczniów w szkole

Realizacja nowej podstawy programowej w aspekcie rozwoju kompetencji

matematyczno- przyrodniczych uczniów- wnioskowanie, myślenie strategiczne

Innowacyjne metody nauczania po reformie oświaty

Realizacja nowej podstawy programowej z zakresu języka polskiego.

Struktura i założenia podstawy oraz organizacja pracy nauczyciela

 

 

 

 

                             

                                                                                   Instytut Szkoleniowy GoWork.pl                Tel. (22) 418 23 24,  730 101 417

                               Ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa                    Fax: (22) 112 12 02      

                               www.oswiata.gowork.pl                                  E- mail: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: