Dokumentacja dyrektora placówki oświatowej

SZKOLENIE
Opis szkolenia

Dla kogo: dyrektor, wicedyrektor

 

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów oraz wicedyrektorów placówek oświatowych. Celem głównym szkolenia jest zapoznanie Państwa z wytycznymi dotyczącymi prowadzenia dokumentacji placówki oświatowej. Podczas szkolenia otrzymają Państwo gotowe wzory wybranych dokumentów, co znacznie ułatwi późniejszą pracę.

 

Program szkolenia:

  • Regulacje prawne dotyczące działalności placówki 
  • Dokumentacja szkolna ogólna ( dotycząca funkcjonowania placówki ) – kto, gdzie i jak sporządza, przechowuje, komu przekazuje oraz inne działania związane z obiegiem dokumentacji
  • Dokumentacja procesu wychowawczego – omówienie poszczególnych elementów
  • Proces awansu zawodowego – jak dokumentować poszczególne etapy
  • Dokumentowanie i ocenianie pracy nauczycieli
  • Dokumentacja nadzoru pedagogicznego
  • Przykładowe wzory dokumentów potrzebnych w pracy dyrektora placówki

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu