Dokumentacja dyrektora placówki oświatowej

SZKOLENIE
Opis szkolenia

Dla kogo: dyrektor, wicedyrektor

 

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów oraz wicedyrektorów placówek oświatowych. Celem głównym szkolenia jest zapoznanie Państwa z wytycznymi dotyczącymi prowadzenia dokumentacji placówki oświatowej. Podczas szkolenia otrzymają Państwo gotowe wzory wybranych dokumentów, co znacznie ułatwi późniejszą pracę.

 

Program szkolenia:

  • Regulacje prawne dotyczące działalności placówki 
  • Dokumentacja szkolna ogólna ( dotycząca funkcjonowania placówki ) – kto, gdzie i jak sporządza, przechowuje, komu przekazuje oraz inne działania związane z obiegiem dokumentacji
  • Dokumentacja procesu wychowawczego – omówienie poszczególnych elementów
  • Proces awansu zawodowego – jak dokumentować poszczególne etapy
  • Dokumentowanie i ocenianie pracy nauczycieli
  • Dokumentacja nadzoru pedagogicznego
  • Przykładowe wzory dokumentów potrzebnych w pracy dyrektora placówki

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

 

 

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu