Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według najnowszych zmian

SZKOLENIE
Opis szkolenia

W dniu 25  sierpnia 2017 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Nie są to jedyne przepisy dotyczące organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach.

Szkolenie będzie obejmowało problematykę pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach i w zreformowanych szkołach.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dotyczącymi organizacji pomocy p-p. Zostanie omówiona nowa forma pomocy p-p tj. zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz  zindywidualizowana ścieżka kształcenia. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jaką rolę w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej odgrywa dyrektor i jakie zadania stoją przed szkolnymi specjalistami.

 

Program szkolenia:

  1. Zmiany w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowego rozporządzenia MEN.
  2. Nowe formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej: zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz  zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
  3. Dokumentowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, wzory dokumentów, IPET-y, wnioski, pisma, inne.
  4. Zadania dyrektora w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  5. Rola szkolnych specjalistów w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowego rozporządzenia MEN.
  6. Zakres współpracy szkoły i specjalistów szkolnych z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
  7. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i jej specyfika w warunkach szkolnych.
  8. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  9. Podsumowanie i konsultacje indywidualne.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

 

.

ZAPISZ SIĘ
Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według najnowszych zmian

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu