Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według najnowszych zmian

W dniu 25  sierpnia 2017 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Nie są to jedyne przepisy dotyczące organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach.

Szkolenie będzie obejmowało problematykę pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach i w zreformowanych szkołach.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dotyczącymi organizacji pomocy p-p. Zostanie omówiona nowa forma pomocy p-p tj. zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz  zindywidualizowana ścieżka kształcenia. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jaką rolę w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej odgrywa dyrektor i jakie zadania stoją przed szkolnymi specjalistami.

 

Program szkolenia:

  1. Zmiany w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowego rozporządzenia MEN.
  2. Nowe formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej: zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz  zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
  3. Dokumentowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, wzory dokumentów, IPET-y, wnioski, pisma, inne.
  4. Zadania dyrektora w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  5. Rola szkolnych specjalistów w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowego rozporządzenia MEN.
  6. Zakres współpracy szkoły i specjalistów szkolnych z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
  7. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i jej specyfika w warunkach szkolnych.
  8. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  9. Podsumowanie i konsultacje indywidualne.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

.

NASZE ODDZIAŁY: