Ocenianie kształtujące

Dla kogo: nauczyciele, pedagodzy, dyrekcja

 

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z ideą oceniania kształtującego. Poznają Państwo różnice pomiędzy ocenianiem kształtującym, a sumującym.  Zweryfikują Państwo dotychczasowe doświadczenia, a wykładowca podczas szkolenia ukaże Państwu szanse jakie niesie ze sobą wprowadzenie oceniania kształtującego w szkole.

W czasie szkolenia omówione zostaną kluczowe elementy oceniania kształtującego oraz ich charakterystyka. Po szkoleniu każdy z Państwa będzie znał elementy oceniania kształtującego oraz potrafił zastosować jego reguły w codziennej bardziej efektywnej pracy z uczniami.

 

Program szkolenia:

 • Ocena szkolna jako proces komunikacji między nauczycielem i uczniem
 • Błędy oceniania i style oceniania
 • Określenie celu lekcji
 • Różnice między ocenianiem sumującym i kształtującym
 • Zadawanie pytań w ocenianiu kształtującym
 • Jaką informację zwrotną powinien otrzymywać uczeń od nauczyciela?
 • Różnice pomiędzy oceną sumującą, a kształtującą
 • Jak zadawać uczniom dobre pytania?
 • Warunki oceny wspierającej - instrukcja postępowania dla ucznia, kod pozytywny
 • Jak stosować ocenę koleżeńską i samoocenę?
 • Korzyści i trudności, które niesie za sobą stosowanie oceniania kształtującego
 • Style nauczania i ich wpływ na proces oceniania

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: